180226Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180226Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


26.02.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Co może przynieść przedwyborczy rok dla branży turystyki wyjazdowej ?


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej.

Popyt na zagraniczne wakacje nadal wysoki


Najnowszy dziewiętnasty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (07/2018) przyniósł niewielką poprawę liczby sprzedanych wycieczek. Nadal jednak pozostawała ona poniżej średniej zarówno z tegorocznej sprzedaży
o 8,5 procent, jak również wobec rekordowej sprzedaży z drugiego tygodnia stycznia o blisko 20 procent.
Wobec ubiegłego roku w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika wzrostu sprzedaży wyniosła +29,5 procent (przed tygodniem +28,8 procent), a dynamika dwuletnia +50,2 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie +45,8 procent.

Jak już kilkakrotnie zaznaczaliśmy, w ocenie bieżącej koniunktury, w sytuacji gdy nie wiadomo, czy obecne dane odnoszą się do poprawionej, czy do niepoprawionej bazy danych (występowały w niej znaczące błędy anonsowane przez samych autorów w raporcie 07/2017)
bardziej pragmatyczne jest odnoszenie się do dwuletniej dynamiki wzrostu.Branżowa koniunktura zaskakuje większość organizatorów

Bardzo wysoka dynamika wzrostu tegorocznej sprzedaży wycieczek zaskoczyła większość przedstawicieli branży. Takie wrażenie można odnieść zarówno z bieżących wypowiedzi, jak też z anonsowanych przedsezonowych szacunków dotyczących rynku oraz z wielkości przygotowanych programów.

Jednak, to co jest najbardziej znaczące w statystykach tegorocznej sprzedaży wycieczek, to nie jej ogólna dynamika, ale bardzo głęboka zmiana geograficznej struktury kierunków wyjazdów polskich turystów, zwłaszcza w zdecydowanie najważniejszym dla branży sezonie letnim.

W tej kwestii raporty z systemu MerlinX są niezbyt przydatne, gdyż zawierają dynamikę sprzedaży na poszczególnych kierunkach, ale dla obu sezonów łącznie. Wprawdzie można na ich podstawie za pomocą żmudnych przeliczeń próbować wyodrębnić przybliżony obraz samego sezonu letniego, ale znacznie lepiej jest sięgnąć wprost po statystyki wiodących sieci agencyjnych, gdzie sezony te są w sposób ciągły lub okazjonalny wyodrębnione, jak też bazują na bardziej reprezentatywnej bazie organizatorów.

Travelplanet pokazuje statystyki sprzedaży lata 2018

W ostatni poniedziałek poznaliśmy statystyki multiagenta Travelplanet, który podsumował sprzedaż sezonu letniego według stanu na 8 lutego patrz tekst: http://turystyka.rp.pl/artykul/705167,1356354-Travelplanet--Sprzedaz-wycieczek-rosnie-o-80-procent.html . Wynika z nich dramatyczny rozrzut dynamiki rezerwacji na poszczególnych kierunkach, która wynosi od prawie + 400 procent na kierunkach tureckich do niecałych + 30 procent na kierunkach hiszpańskich.

Dane te prezentują dość wysoką zgodność z danymi Wakacji.pl w analogicznej dacie. Należy jednak również pamiętać, że obie te sieci rozwijają się i ostatnio i obecnie znacznie szybciej od branży jako całości. Travelplanet podał, że ogólna dynamika wzrostu liczby letnich rezerwacji wyniosła 76 procent, a w sieci Wakacje.pl jest ona prawdopodobnie mniej więcej podobna lub nieco niższa z powodu wyższej bazy odniesienia.

Uwzględniając różnicę pomiędzy dynamikami wzrostu rynku jako całości i sprzedaży w obu wymienionych sieciach  można po odpowiednich przeliczeniach oszacować (na datę 8 lutego) dynamikę sprzedaży w branży najbardziej pożądanych w tym sezonie letnim kierunków tureckich na około + 270 procent, a wykazujących najsłabszą sprzedaż (rok do roku) kierunków hiszpańskich na 7-9 procent spadku. Różnica ta jest tak duża, że doprowadzi z wysokim prawdopodobieństwem do zmiany na pozycji wicelidera sezonu letniego, spychając z niej Hiszpanię, którą przy zachowaniu obecnych trendów powinna jeszcze wyprzedzić Bułgaria.

Liczby podawane przez obie sieci wskazują również (szacunkowo) na stosunkowo niską dynamikę wzrostu sprzedaży Grecji na poziomie około +5 do +7 procent, co jest kierunkowo zgodne z ogólnymi przewidywaniami reorientacji popytu turystów na budzące teraz mniejsze obawy kierunki takie jak Turcja, Egipt i Tunezja oraz Bułgaria wśród słabiej sytuowanych turystów z tzw. Polski B, którzy po raz pierwszy korzystają z usług zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Na podstawie tych samych danych można oszacować wzrost sprzedaży Bułgarii na 28-31 procent, a Egiptu (lato) na 60-65 procent. Szacunki dotyczące Bułgarii są dość zgodne z danymi prezentowanymi przez raporty z systemu MerlinX, ale danych dotyczących  Egiptu nie można odnieść do tych raportów, gdyż są tam podawane dla sezonów zimowego i letniego łącznie.

Zmiany struktury wyjazdów wyznaczą na 2-3 najbliższe sezony koniunkturę w branży

Tak zdecydowana zmiana geografii wyjazdów polskich turystów jest implikowana w dużej mierze napływem na rynek licznej rzeszy klientów z tzw. Polski B o zasadniczo innych preferencjach wyjazdowych niż dotychczas dominujący klienci klasy premium.

Zmiana struktury wyjazdów staje się coraz ważniejszym czynnikiem wysokiej dynamiki wzrostu branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej jako całości, gdyż generuje spadek średniej ceny ogólnego przekroju nabywanych przez klientów imprez turystycznych, a zatem dodatkowo poprawia relację dochody/ceny na niespotykanie korzystne dotąd poziomy.

Trend zmiany geograficznej struktury wyjazdów ma jeszcze tę dodatkową zaletę, że uodparnia na jakiś czas branżę zorganizowanej turystyki wyjazdowej na konkurencję wyjazdów organizowanych samodzielnie w oparciu o przeloty tanimi liniami, gdyż na obszarach największego obecnie wzrostu tani przewoźnicy nie są jeszcze obecni. Nie dotyczy to jednakże Bułgarii i w pewnym stopniu Grecji, które jako kraje UE nie mogą ograniczać tanim liniom dostępu do rynku przewozów lotniczych.

W tym sezonie zarówno Ryanair i w mniejszym stopniu Wizzair powiększyły siatkę połączeń z wymienionymi krajami. Ten pierwszy przewoźnik ustanowił pięć całkowicie nowych całosezonowych połączeń tygodniowo z Burgas (z Warszawy, Krakowa i Rzeszowa), a drugi zwiększył do tej miejscowości liczbę rejsów w wysokim sezonie (połowa czerwca- połowa września) z 6 do 8 tygodniowo. Licząc łącznie oferowanie miejsc wzrosło o 230 procent, a ich przyrost stanowi około 14 procent zeszłorocznego ruchu czarterowego do Bułgarii, choć w pierwszym sezonie cyfra ta może okazać się mniejsza.

Trudniej jest oszacować wzrost ruchu tanimi liniami do Grecji, gdyż większość nowego oferowania związana jest z rejsami do Aten (12 rejsów tygodniowo), które mają być prawdopodobnie portem przesiadkowym dla dalszego podróżowania po Grecji liniami krajowymi lub wewnętrznymi greckimi połączeniami przewoźnika. W zależności od proporcji podziału ruchu na turystyczny i pozostały można szacować (wraz z dodatkowymi rejsami na Korfu) wzrost liczby podróżnych na 5 do 10 procent zeszłorocznej liczby podróżujących do Grecji liniami czarterowymi.

Liczby te choć wydają się umiarkowane mogą jednak mieć odczuwalny wpływ na koniunkturę w zorganizowanej turystyce wyjazdowej do tych krajów, a zwłaszcza do znajdującej się już poza szczytem relatywnej popularności Grecji.

Miniony tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Lato wyprzedziło zimę w sprzedaży skumulowanej

Około dwa i pół tygodnia temu, skumulowana (czyli liczona od początku przedsprzedaży) liczba zakupionych wyjazdów sezonu lato 2018 przekroczyła w statystykach Wakacji.pl odpowiednią liczbę dla zimy 2017/18.  Przybliżone zaawansowanie rezerwacji sezonu zimowego przekroczyło już 83 procent, a sezonu letniego wynosi około 16 procent.

Relacja sumy sprzedanych rezerwacji dla obu sezonów do znanej już z dobrym przybliżeniem wielkości sprzedaży w lipcu pozwala, przy założeniu niewielkiego wpływu innych typów imprez na całość sprzedaży, na oszacowanie łącznej liczby rezerwacji najważniejszych w branży imprez lotniczych w przedziale 800-820 tysięcy.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia

W tym okresie jedne kierunki zyskiwały a inne traciły na znaczeniu, choć w odniesieniu do sporego wolumenu sprzedanych wycieczek nie były to (za wyjątkiem Tunezji i Grecji) zmiany zbyt istotne. Poniżej przedstawiono krótkie ich zestawienie w zakresie sytuacji ogólnej i w poszczególnych miesiącach wraz z krótkimi komentarzami:

Sezon letni 2018
Tunezja:     zmiana + 0,42% - szósty wzrost z rzędu, zyskiwała głównie w okresie czerwiec-sierpień, lekko traciła w maju
Albania:      zmiana + 0,18% - czwarty wzrost z rzędu, zyskiwała we wszystkich miesiącach
Egipt:         zmiana + 0,14% - ósmy wzrost z rzędu, zyskiwał w kwietniu i w wakacje, lekko tracił w maju
Turcja:       zmiana - 0,05% - dziesiąty spadek z rzędu, traciła w okresie sierpień-październik, zyskiwała w maju - lipcu
Hiszpania:   zmiana -0,08% -trzeci spadek z rzędu, traciła udziały z wyjątkiem maja oraz sierpnia (bez zmian)
Bułgaria:     zmiana - 0,13%,- trzeci spadek z rzędu, traciła głównie w maju
Grecja:       zmiana -0,49% - siódmy spadek z rzędu, traciła w  całym okresie z wyjątkiem września

Tunezja notuje ostatnio coraz wyraźniejsze przyspieszenie sprzedaży, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen, „lastowego” charakteru tego kierunku oraz z pewnego popytu odłożonego.

Przyrosty udziałów Egiptu wynikać mogą z bardzo niskiego zaawansowania przedsprzedaży, które jest również skutkiem „lastowego” charakteru tego kierunku. Sprzedaż kierunków egipskich będzie nabierała tempa wraz z przybliżaniem się najpopularniejszych terminów wyjazdów do tego kraju.

Problemy długotrwałego trendu słabnącej dynamiki sprzedaży Turcji mają prawdopodobnie swoje źródło w zbyt szczupłych programach przygotowanych przez organizatorów, co skutkuje relatywnym i bezwzględnym wzrostem cen (już do poziomu wyższego niż przed rokiem) i działa ujemnie na dynamikę bieżącej sprzedaży. Dynamika spadku udziału Turcji jednak hamuje i możliwe, że niebawem powróci do trendu wzrostowego wraz z poprawą nastrojów konsumenckich w Polsce B.

Wyraźny spadek tempa bieżącej sprzedaży Grecji spowodowany jest prawdopodobnie kompilacją silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich i znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku ubiegłych sezonach. W ostatnim czasie dynamikę sprzedaży dodatkowo osłabiały słabsze nastroje konsumenckie w obszarze Polski B, co wywierało również wpływ na nieco słabszą ostatnio sprzedaż Bułgarii.

Sezon zimowy 2017/18

Bieżący obraz sezonu zimowego zostanie dokładniej przedstawiony za tydzień, natomiast w największym skrócie można stwierdzić, że dotychczasowa sytuacja nie ulega teraz większym zmianom. Egipt nadal zwiększa swój udział w sprzedaży oraz przedsprzedaży zimy i zwiększa tym samym swoją przewagę nad Hiszpanią, której udziały pozostają ostatnio stabilne.

Z kierunków egzotycznych w minionym tygodniu najbardziej zyskiwały Tanzania, Tajlandia i Wyspy Zielonego Przylądka, zaś spadały rynkowe udziały Kenii oraz liderów zimowej egzotyki, czyli ZEA i Dominikany.

Kwestia wzrostu wynagrodzeń, jako czynnika turystycznej koniunktury

Zgodnie z zapowiedzią w tym materiale poświęcamy nieco miejsca sprawie wynagrodzeń. W sytuacji gdy maleje wpływ przyrostu zatrudnienia spowodowany wyczerpywaniem się rezerw niezatrudnionej jeszcze siły roboczej oraz brak jest nowych programów socjalnych o istotnym znaczeniu, to właśnie wzrost płac zaczyna odgrywać coraz bardziej wiodącą rolę we wzroście dochodów gospodarstw domowych.

W przedostatni piątek  poznaliśmy najnowsze dane GUS o dynamice wzrostu wynagrodzeń za styczeń 2018 roku w segmencie przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób. Wyniosła ona +7,3 procent, co w zestawieniu z inflacją za ten sam miesiąc w wysokości 1,9 procent daje w przybliżeniu realny wzrost płac na poziomie +5,3 procent.

Wzrost ten okazał się na szczęście znacznie wyższy od oficjalnych założeń rządowych, jak również wyższy od prognoz NBP, RPP i Komisji Europejskiej i nie jest to pierwszy miesiąc, w którym sytuacja taka mała miejsce. Wzrost ten uzupełniony jest nowymi strumieniami wypłat płynących do obywateli, który znacznie podniósł obecne tempo wzrostu dochodów ogółu gospodarstw.

Nowa fala dynamiki wzrostu wynagrodzeń i dochodów gospodarstw domowych

Wypłaty te mają charakter głównie jednorazowy lub bardzo ograniczony w czasie, jak np. wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe rodzinom emerytów górniczych lub odprawy emerytalne wypłacane w związku ze skumulowanym w czasie korzystaniem obywateli z przepisów nowej ustawy emerytalnej. Jednakże łącznie z przyspieszoną ostatnio dynamiką wzrostu płac spowodowały istotną zmianę na lepsze w obszarze uśrednionego wzrostu dochodów gospodarstw domowych.

Te dodatkowe strumienie wypłat w kolejnych miesiącach w dużym stopniu zanikną, ale wzrastająca dynamika ogólnego wzrostu wynagrodzeń powinna je w dużym stopniu zrekompensować. Rezultat tych czynników jest taki, że wzrost dochodów gospodarstw domowych doznał jakby kolejnej fali wzrostowej, co stało się jednym z najważniejszych czynników obecnej nadspodziewanie dobrej koniunktury w obszarze sprzedaży detalicznej, a zwłaszcza towarów i usług z wyższej półki, a do tych ostatnich wciąż należą w naszym kraju zagraniczne wycieczki.

Poniżej przedstawiamy prezentowany już wielokrotnie bieżąco  zaktualizowany  wykres  w zakresie dynamiki wzrostu realnych wynagrodzeń, wypłat z programu 500+, a także szacunkowych kwot wypłat z tytułów (od października 2017) przyspieszonego przechodzenie na emeryturę, łączenia emerytury z wynagrodzeniem, wcześniejszych odpraw emerytalnych oraz wypłacanych części rekompensat z tytułu utraconych deputatów węglowych.

Wypłaty z programu zawierają kwoty rzeczywiste, ponieważ w niektórych miesiącach występowały opóźnienia, a w innych przyspieszenia wypłacanych przekazów, jak również ich wielkość zmniejszona o tę część świadczeń, która nie trafia do rodzin pracowniczych. Słupki w kolorze fioletu reprezentują dynamikę wzrostu realnych wynagrodzeń, a słupki zielone lub czerwone, odpowiednio realny pozytywny lub negatywny wpływ programu 500+ i innych wymienionych czynników na łączną dynamikę dochodów gospodarstw domowych.

Ponieważ krajowa dynamika porównywana jest jednocześnie  z dynamiką niektórych krajów naszego regionu i z regionalną średnią, to wykresy przedstawiane są w kategoriach dochodu netto (czyli „na rękę”), jako że w niektórych państwach zachodzą dość istotne zmiany podatkowe, co sprawia, że porównywanie ze sobą dochodów brutto staje się nieadekwatne.Na tle regionu wypadamy jednak nadal mało efektownie

Ogólna medialna opinia o tempie wzrostu wynagrodzeń jest zastanawiająco pozytywna. Ma ona jedno ze swoich źródeł zapewne w odniesieniu do sytuacji rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, gdzie płace realne od kilku lat niemal nie rosną lub kilku minionych lat w Polsce, gdy również w Polsce wzrost płac realnych był bardzo niski. Przykładowo przez niemal cztery lata, czyli w okresie luty 2010 styczeń 2014 wzrost realnych wynagrodzeń pozostawał poniżej 1,5 procent, przybierając okresowo wartości ujemne, czyli płace realne nawet spadały.

Tymczasem również ostatnio średni polski wzrost płac realnych pozostawał skromny na tle regionalnej, a przez kilka miesięcy piastowaliśmy w tym względzie nawet mało zaszczytną role czerwonej latarni regionu.

W ramach jednego roku różnica nie wydaje się może zanadto duża, ale nakładanie się takiej sytuacji przez lat kilka prowadzi już do znacznego stopnia rozwarstwiania się realnych poziomów wynagrodzeń. Poniżej przedstawiamy wykresy czteroletniej dynamiki płac realnych, na których widoczne jest, że różnice w takim okresie są już znaczne i wydają się zdecydowanie zbyt duże, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnice tempa wzrostu gospodarczego naszego kraju w porównaniu z regionalnymi sąsiadami.Ta dziwna sytuacja ma kilka wytłumaczeń, o których przy innej okazji, ale powstaje też pytanie, jakie znaczenie może mieć taka sytuacja dla przyszłej koniunktury w turystyce?

Ściśnięte sprężyny przyszłej koniunktury w turystyce wyjazdowej


Otóż jest to jedna z ukrytych sprężyn przyszłej turystycznej koniunktury w tym sensie, że sztucznie spowalniany obecnie wzrost płac (hamowanie wzrostu płacy minimalnej, opóźnianie regulacji wynagrodzeń w wielu obszarach sektora budżetowego itp.) doprowadzi w przyszłości do mocnego odreagowania w postaci przyspieszonego wzrostu płac ze wszystkimi tego pozytywnymi konsekwencjami dla turystycznej koniunktury.

Takim okresem może być już przedwyborczy rok 2019, ale myliłby się ten, kto automatycznie wiązałby taki okres „wyborczych kiełbas” dla dużych grup zawodowych i społecznych z automatycznym wzrostem skłonności do konsumpcji. Zjawiskiem odwrotnym z dużym prawdopodobieństwem może być tzw. (de)konsumpcja asekuracyjna w odmianie związanej ze stopniem niepewności jaki niosą ze sobą wybory parlamentarne.

Zjawisko to z zaskakująco dużym nasileniem występuje obecnie na Węgrzech, gdzie pomimo rekordowo szybko rosnących plac realnych (Węgry są w tej kategorii światowym liderem) dynamika konsumpcji i sprzedaży detalicznej pozostają relatywnie bardzo słabe i to w warunkach praktycznie przesądzonego wysokiego zwycięstwa obecnie rządzącej koalicji.

Tak więc o ile wysoce prawdopodobna jest coraz wyższa dynamika wzrostu płac realnych, a przynajmniej zdecydowanie wyższa od oficjalnych i większości rynkowych prognoz, to wcale nie musi mieć ona bezpośredniego przełożenia na konsumpcję, w tym zakupy zagranicznych wycieczek w przyszłym sezonie.

Warto się głębiej zastanowić nad perspektywami koniunktury w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej w 2019 roku, tym bardziej, że już niedługo rozpoczną się coraz bardziej intensywne procesy planowania programów, które będą realizowane w przyszłym sezonie.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz trzynasty w tym sezonie i siódmy w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 22 lutego i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi  15 lutego, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 23 lutego 2017.  
Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 3420 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 6 złotych (poprzednio spadły o 21 złotych, a wcześniej wzrosły o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych, spadły o 8 i 12 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastały o 4, 27 i 10 złotych). Największe zwyżki średnich cen zanotowano na Lanzarote o 203 złote  oraz na Cyprze (poprzednio ceny spadły tam najbardziej) i Chalkidiki
o 96 i 63 złotych. Największa zniżka miała miejsce na Fuerteventurze - o 96 złotych, na której przed tygodniem ceny już spadły o 195 złotych, a nieco mniejsze na Malcie i w Hurghadzie o 58 i 45 złote. W analogicznym czasie przed rokiem i dwoma laty odnotowywano niewielkie zmiany ogólnego poziomu cen wycieczek o odpowiednio minus 10 i plus 14 złotych.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl, a dodatkowo uwzględniana jest tam także szybko nabierająca znaczenia w wypoczynkowych wyjazdach polskich turystów Albania.

W minionym tygodniu na kierunkach kanaryjskich i greckich widoczne było lekkie odreagowanie spadków średnich cen wycieczek z poprzedniego tygodnia. Dotyczy to zwłaszcza Wysp Kanaryjskich, Grecji i Turcji, w mniejszym stopniu Egiptu, a w symbolicznym stopniu Bułgarii. Prawie nie zmieniły się średnie ceny na kierunkach tureckich, a zniżki były kontynuowane w Bułgarii i w Egipcie. Warto zauważyć, że wzrastały ceny kierunków premiowych, a spadały tych bardziej popularnych wśród klientów z tzw. Polski B. Jest to zjawisko charakterystyczne dla okresów krótkoterminowego zachwiania poziomu optymizmu konsumenckiego wywoływanego burzami politycznymi, na które środowisko to pozostaje bardziej wrażliwe.

Spadki cen (o średnio 6 złotych) prezentuje również nieuwidoczniona na wykresie Tunezja, która zajmuje już 7 miejsce wśród najbardziej popularnych kierunków z bieżącym udziałem 4,24 procent (przed tygodniem 3,78, a przed miesiącem 3,28 procent).

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena  była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 1 złoty (poprzednio ceny były wyższe o 14, 42 złote, wcześniej niższe o 7 i wyższe o 2 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). W poprzednim sezonie, czyli w czwartym tygodniu lutego 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyraźnie wyższa - o 141 złotych.

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie elementy o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego stała się nieco niższa niż przed rokiem (2,40 wobec 2,44 zł/litr, czyli o 1,6 procent), ale potencjalnie większy jest wpływ mocniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 6 procent. W rezultacie nadal znaczny pozostaje wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, który wyniósł  w przybliżeniu 110-115 złotych (poprzednio było to około 120-125 złotych, a wcześniej około 95-105, 150-160, 145-155 i 140-150  złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek nie odzwierciedla teoretycznego wpływu wymienionych czynników, co można tłumaczyć nadal wyraźnie wyższym od oczekiwań większości organizatorów popytem na imprezy turystyczne oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
Na wykresie widoczne jest pozostawanie na poziomach wyższych niż przed rokiem średnich cen na kierunkach kanaryjskich i greckich, do których od trzech tygodni dołączyła ciesząca się nadzwyczajnie wysokim popytem Turcja. Jednocześnie opadły krzywe dla Bułgarii i Egiptu, a także dla nieuwidocznionej na wykresie Tunezji
są one niższe niż przed rokiem o 179 złotych, podczas gdy przed tygodniem ujemna różnica była nieco mniejsza i wyniosła 172 złote.

Z mniejszych kierunków ponownie znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie
o 199 złotych, mniejsze wzrosty wystąpiły na Majorce i Cyprze - o średnio 119 i 72 złote. Bez zmian pozostały ceny w Albanii, a niższe zanotowano ceny  w Portugalii, wymienionej już Tunezji i w Maroku - o 179 i 228 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów spadek średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur 7islands, Coral Travel Wezyr, TUI Poland i po ostatniej obniżce Rainbow - o około 90, 80, 65 i 30 złotych, a ceny na mniej więcej ubiegłorocznym poziomie prezentują biura Itaka i Net Holiday. Oferty pozostałych biur stały się bardziej kosztowne niż przed rokiem w granicach od 44 do 166 złotych. W ujęciu dwuletnim tańsza jest oferta biura Exim Tours
o średnio 47 złotych, a umiarkowane wzrosty średnich cen prezentują oferty biur Coral Travel Wezyr oraz Itaka - o około 55 i 85 złotych - przy średnim wzroście cen w branży tym okresie o 141 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli,  to czołową pozycję ponownie zajęło biuro Itaka (27 ofert) wyprzedzając biura TUI Poland (22 oferty), Coral Travel Wezyr (21 ofert) oraz Exim Tours i Rainbow (po 14 ofert). Dużą liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferują teraz TUI Poland,  Exim Tours oraz ostatnio Itaka (wszystkie biura po 9 ofert), podczas gdy  w ofercie premium (5*) nadal zdecydowanym liderem  pozostaje biuro Itaka (11 ofert)

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują teraz Sun&Fun i Coral Travel Wezyr
6 i 5 ofert, na kierunkach greckich Itaka - 9 ofert, ale także Coral Travel Wezyr, Grecos i Rainbow  8, 5 i 5 ofert, na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland oraz Itaka 8 i 7 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr 5 ofert. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert mają biura Exim Tours i Sun&Fun po 3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.Przez większość ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje dość często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday. W tym zestawieniu skład pierwszych siedmiu touroperatorów pozostał taki sam jak przed tygodniem, a jedyną zmianą jest odwrócenie kolejności na dwóch pierwszych pozycjach pomiędzy Itaką i Grecos Holiday, co ma związek z ostatnimi korektami cen w górę dokonanymi przez to ostatnie biuro.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku. Warto zauważyć, że skład czołówki organizatorów był wówczas taki niemal sam jak obecnie, a na trzech pierwszych pozycjach kolejność była identyczna.
Należy pamiętać, że pozycje w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekładają się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie utrwalają wiodące i rosnące pozycje tych organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na systematyczne oddawanie swoich udziałów rynkowych bardziej atrakcyjnym konkurentom.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego