hotele 5 gwiazdkowe - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

hotele 5 gwiazdkowe


Wybierz miesiąc wyjazdu w tabeli poniżej, a poznasz indeksy opłacalności destynacji i sprawdzisz, które kierunki są wtedy najbardziej opłacalne


aktualne ceny pakietów turystycznych oferowanych przez biura podróży oraz:

            
    warunki klimatyczne                jakość plaż                    wskaźnik atrakcji          wskaźnik cen w destynacji      wskaźnik cen wycieczek
                                                                                                                                                            organizowanych samodzielnie


Porównywanie atrakcyjności pakietów turystycznych
z punktu widzenia ich nabywcy jest porównywaniem relacji pomiędzy skorygowaną ceną danego pakietu (w danej jego wersji oraz w danym miejscu i terminie pobytu) ze względną atrakcyjnością danej destynacji dla takiego samego miejsca i terminu, która zostaje zdefiniowana przy pomocy zestawu wskaźników absolutnej atrakcyjności dla wszystkich destynacji i terminów. Jest to zgodne z definicją value for money (VFM) często występującej i używanej w fachowej ekonomicznej literaturze zachodniej. Jest to relacja pomiędzy kwotą wydaną na nabycie towaru lub usługi, a ich użytecznością dla klienta, czyli zdolnością do zaspokojenia jego potrzeb i dostarczenia mu satysfakcji. OCENY RANKINGOWE nie uwzględniają bieżącej sytuacji politycznej w danym kraju.


Oceny rankingowe są podane w skali:
od "
0" - najmniej atrakcyjna, najmniejsze value for money (VFM),
do "
10" - najbardziej atrakcyjna, największe value for money (VFM)

10

najwyższa opłacalność destynacji

9

wysoka opłacalność destynacji

8

7

opłacalność destynacji         
wyższa od średniej

6

5

średnia opłacalność destynacji

4

opłacalność destynacji
niższa od średniej

3

2

niska opłacalność destynacji

1

0

najniższa opłacalność destynacji

GDZIE:

Sprawdź szczegóły (średnie ceny wyjazdów, temperatury i pogodę, plaże, zwiedzanie, ceny na miejscu, itp) dotyczące wybranego kierunku wyjazdu, klikając na jego nazwę poniżej:


        

        

        

        

        


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA
dokłada wszelkich starań, aby r.a.t.i.n.g.i, perspektywy i oceny dodatkowego ryzyka dla destynacji oraz informacje i wskaźniki dotyczące touroperatorów oraz destynacji były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego