Aktualne Ceny Last Minute - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualne Ceny Last Minute

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


20.10.2017: Niższe ceny na razie nie pomogły dynamice sprzedaży nowego sezonu…


Przedstawiamy trzecie zestawienie cen lastów dla wylotów w dniach 6-12 listopada 2017. Pokazuje ono trendy zmian jakie miały miejsce pomiędzy czwartkowymi popołudniami pomiędzy  12 i 19 października. Średnie ceny lastów w tym okresie wzrosły o 52 złote, a poprzednio spadły o 5 złotych oraz wzrosły o 137 złotych. Dość podobnie było w tym samym okresie przed rokiem gdy ceny wzrosły o 89 złotych i było to poprzedzone spadkiem o 6 złotych oraz 294-złotowym wzrostem.

Na obu dużych kierunkach średnie ceny podniosły się w dość istotnym stopniu, a mianowicie o 102 złote na Wyspach Kanaryjskich i o 45 złotych na kierunkach egipskich. Na pierwszym kierunku największa zwyżka cen lastów wystąpiła na Lanzarote - o 169 złotych (poprzednio notowano tam spadek ceny o 203 złote), a spadły ceny lastów na Teneryfie
o średnio 16 złotych (poprzednio ceny wzrosły tam o 143 złote). Rozrzut skali wzrostów cen lastów w Egipcie nie był duży, przy czym największy wzrost wystąpił w Marsa Alam o 64 złote, a najmniejszy na Synaju o 30 złotych.

Na mniejszych kierunkach wysokie wzrosty cen lastów odnotowano na Malcie
o 430 złotych, a znacznie mniejsze na Tureckiej Riwierze, w Maroku i na Cyprze o 81, 46 i 33 złote, zaś spadły ceny wyjazdów do Portugalii o 363 złote.

Różnica cen lastów wobec ubiegłego sezonu ponownie wzrosła i wyniosła minus 277 złotych (wcześniej odnotowano spadki o 183 i 136 złotych), natomiast przed rokiem była dodatnia i wyniosła plus 179 złotych, a wcześniej było to plus 189 i 353 złote. Nadal zdecydowanie mniej kosztowne niż rok temu były kierunki egipskie - o średnio aż 621 złotych, a wcześniej było to 459 i 454 złote, natomiast w zdecydowanie mniejszym stopniu obniżyły się ceny na kierunkach kanaryjskich
o 139 złotych (wcześniej o 12 i 70 złotych). W Egipcie znacznie tańsza niż przed rokiem były Synaj i Hurghada - o 839 i 780 złotych, a w dużo mniejszym stopniu Marsa Alam o 354 złote. Na Kanarach we wzrostach cen wobec zeszłego sezonu ponownie najbardziej wyróżniła się Gran Canaria - o 277 złotych, a spadków Fuerteventura i Teneryfa - o 423 i 328 złotych.

Na pozostałych kierunkach zdecydowanie wyższe były średnie ceny lastów na Maltę
o 560 złotych. Niższe były natomiast ceny wyjazdów na Turecką Riwierę, do Portugalii i na Cypr o 314, 213 i 151 złotych, a zwłaszcza do kosztownego przed rokiem Maroka o 824 złote.

Bieżące zmiany cen w liniach Ryanair nadal odwrotne niż w biurach podróży

Średnie ceny biletów dla wylotów w okresie 6-12 listopada 2017 w liniach Ryanair na kierunkach turystycznych w okresie pomiędzy 12 i 19 października umiarkowanie wzrosły, a mianowicie z 934 do 970 złotych, czyli o 36 złote lub 3,9 procent. Tym razem zbliżone zwyżki wykazały kierunki kanaryjskie
z 1118 do 1159 złotych, czyli o 41 złotych lub 3,7 procent oraz pozostałe kierunki, na których ceny wzrosły z 659 do 687 złotych, a zatem o 28 złotych lub o 4,2 procent. Najbardziej wzrosły ceny przelotów z Warszawy do Barcelony o prawie 60 procent, a spadły z Krakowa też do Barcelony - o ponad 31 procent.

Średnia cena przelotów wobec cen na ten sam okres przed rokiem w liniach Ryanair spadła z 1027 do 970 złotych, czyli była niższa o 57 złotych lub 5,6 procent (poprzednio była niższa o 8,6 i 8,1 procent), z tym że średnie ceny rejsów na kierunkach kanaryjskich są nieco wyższe - 1159 wobec 1127 złotych, czyli wzrosły o 32 złote lub 2,8 procent, a na pozostałych kierunkach wyraźnie niższe – 687 wobec 887 złotych, czyli spadły o 200 złotych lub 22,5 procent. W największym stopniu, bo o prawie 54 procent droższe stały się rejsy z Krakowa na Gran Canarię, a o prawie 48 procent obniżyła się ich średnia cena z Krakowa na Maltę.

Sytuacja spadków cen rok do roku w biurach podróży dla wyjazdów w listopadzie jest dość podobna do tej, która występowała przy dla wyjazdach w październiku, jednakże z tą różnicą, że wówczas spadały również ceny rejsów w tanich liniach, w tym zwłaszcza na kierunkach kanaryjskich, na których obecnie występują zwyżki cen.

Ma to prawdopodobnie związek z nadpodażą miejsc oferowanych po sezonie przez biura podróży i równolegle ze zwiększeniem dostępności hotelowych pokoi w systemach rezerwacyjnych, co spowodowało zwiększenie zainteresowania wyjazdami organizowanymi samodzielnie w oparciu o przeloty oferowane przez tanich przewoźników.

Bieżąca dynamika sprzedaży w polskiej branży ustanawia kolejne rekordy

W końcowej fazie sezonu letniego niemal systematycznie notowana jest rosnąca dynamika sprzedaży imprez turystycznych. Najnowszy raport z systemu MerlinX, z którego danymi można się zaznajomić w mediach (41/2017) przyniósł kolejne rekordowe w tym sezonie dane o dynamice bieżącej sprzedaży, zwłaszcza zdecydowanie najważniejszych dla branży imprez lotniczych. Wyniosła ona tym razem aż plus 78,1 procent (w poprzednich tygodniach było to+ 50,7, + 30,1, + 35,5, +13,7 i +12,1 procent).

Jak  już pisaliśmy wcześniej należy jednak równolegle pamiętać, że tak wysokie przyrosty są w dużym stopniu skutkiem wydłużania tegorocznego sezonu na niektórych kierunkach, czyli pojawienia się dodatkowej podaży ofert, której w porównywalnym okresie roku ubiegłego w takiej skali nie było. Jest to również istotny czynnik znacznie niższych cen w końcówce tego sezonu w porównaniu do cen z sezonu ubiegłego.

Dynamika sprzedaży rok do roku niższa pomimo atrakcyjniejszych cen

Przekazano również pierwszy w tym roku raport dotyczący wyników sprzedaży na kolejny sezon turystyczny 2017/2018. Wynikają z niego dwa ogólne wnioski.

Po pierwsze dynamika wzrostu sprzedaży, w tym również najważniejszych dla branży imprez lotniczych jest niższa niż przed rokiem. W ostatnim tygodniu wyniosła ona +18,9 procent wobec +52,7 procent w analogicznym okresie przed rokiem, a dla bardziej reprezentatywnego okresu ostatnich 4 tygodni +25,4 procent w porównaniu z +41,5 procent w ubiegłym sezonie.

Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy organizatorzy skierowali już do sprzedaży swoje oferty lub przedstawili je jedynie częściowo, a zatem dane te mogą jeszcze być nie w pełni reprezentatywne.

Po drugie dynamika sprzedaży w obecnym sezonie pozostaje w trendzie spadkowym, a w ubiegłym sezonie było odwrotnie i widoczny jest on również po uwzględnieniu danych o dynamice zmian skumulowanej. Obecnie jest ona lepsza od krótszej średniej 4-tygodniowej, czyli „świeższe dane” zniżkują,  przed rokiem lepsze były dane 4-tygodniowe.

Z danych o sprzedaży skumulowanych, czyli obejmujących okres kilku ostatnich miesięcy, nie należy wyciągać jednak zbyt daleko idących wniosków, gdyż dużą rolę odgrywają w niej imprezy egzotyczne, których sprzedaż rządzi się swoimi prawami.


Więcej w tych kwestiach oraz o bieżącej sytuacji w cenach wycieczek na sezon zima 2017/18 przedstawimy w najbliższym poniedziałkowym materiale tygodniowym 23 października.Zachęcamy do czytania naszych materiałów i opracowań.

Tekst oraz tabele i zestawienia zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu
, tabel i zestawień oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.INDEKSY OPŁACALNOŚCI i ŚREDNIE CENY wyjazdów Last Minute do hoteli 3-gwiazdkowych, 4-gwiazdkowych i 5-gwiazdkowych:


Przykłady hoteli, których ceny LAST MINUTE najbardziej spadły w porównaniu z cenami z zeszłego roku na ten sam termin:

BRAK PRZYKŁADÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA


TUNEZJA: KONTYNENT I DJERBA:

BRAK PRZYKŁADÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA


TURCJA: RIWIERA i EGEJSKA:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego