180514Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180514Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


14.05.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Klienci z Polski B na zakupach zagranicznych wycieczek...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Majówkowe tempo sprzedaży wycieczek najniższe od 16 tygodni

Najnowszy dwudziesty dziewiąty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (18/2018) przyniósł tym razem spadek liczby sprzedanych wycieczek wobec poprzedzającego tygodnia. Był on na tyle znaczny, że ustanowił  jednocześnie najsłabszy rezultat sprzedaży w tym roku, czyli słabszy od zanotowanego przed czterema tygodniami w poświątecznym tygodniu w kwietniu (raport 14/2018). Nie stanowi to jednak informacji o negatywnym charakterze, gdyż taki wynik został zanotowany w tygodniu majówkowym, którego przebieg w tym roku wyjątkowo sprzyjał wypoczynkowi kosztem ograniczenia innych działalności, w tym również zakupowych.

Warto jednak zauważyć, że dwa ostatnie tygodnie przedłużają spadkowy trend w sprzedaży wycieczek już do 16 tygodni, czyli wielkości znacznie większej niż w adekwatnym okresie roku ubiegłego jak również znacznie większa jest skala spadku od wartości maksymalnej (w drugim tygodniu stycznia), która wyniosła ponad 47 procent, podczas gdy rok wcześniej maksymalny spadek w podobnym trendzie wyniósł niewiele ponad 40 procent.  

W najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika sprzedaży rok do roku wyniosła +12,2 procent (przed tygodniem + 17,3 procent), zaś dynamika dwuletnia wyniosła +25,6 procent, podczas gdy tydzień wcześniej osiągnęła +44,9 procent, a przed dwoma tygodniami +32,6 procentPomimo tendencji spadkowej trwającej, jak już wcześniej zaznaczono, z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostają wciąż na dobrym poziomie, choć dotychczasowa sprzedaż majowa i czerwcowa pozostawia  sporo do życzenia, co znajduje wyraz w cenach wyraźnie niższych w tych miesiącach niż przed rokiem, o czym w dalszej części materiału.

Raporty z MerlinX korygują sprzedaż Bułgarii w dół

Począwszy od tygodnia poświątecznego (raport 14/2018) dane o tempie sprzedaży Bułgarii raportowanym z systemu MerlinX i w portalu Wakacje.pl zaczęły się wyraźnie rozjeżdżać. W rzeczonych raportach zaczęło ono dość mocno wzrastać, podczas gdy w statystykach portalu nadal systematycznie spadało. W minionym tygodniu okazało się, że błąd wystąpił po stronie raportów z MerlinX, w których jednorazowo skorygowano dynamikę wzrostu sprzedaży Bułgarii z +27,2 do zaledwie +12,5 procent, a udział tego kierunku w rynku z 6,8 do 6,1 procent, czyli o kwotę w przybliżeniu równą trzytygodniowej wielkości sprzedaży. Nie jest to jednak największa tegoroczna rozbieżność danych z raportów z realną rzeczywistością branży. Na razie zdecydowany prym w tym względzie wiedzie powtarzana przez autorów raportu opinia o śladowym wzroście (około + 2,5 procent) polskiej branży turystyki wyjazdowej w ostatnim sezonie zimowym (listopad 2017-marzec 2018), podczas gdy inne dane wskazują na wzrost blisko 8-krotnie większy.

Raportów z MerlinX nie należy traktować dosłownie


W związku z tym należy przestrzec odbiorców, zwłaszcza traktujących dane z systemu MerlinX rozszerzająco na branżę zorganizowanej turystyki wyjazdowej jako całość, gdyż prowadzi to często do zupełnie błędnych wniosków, w tym biznesowych. Innym przykładem jest podawanie w raportach jeszcze w połowie sierpnia 2017 dynamiki wzrostu dominujących w branży imprez czarterowych w sezonie 2017 w wielkości około +11,5 procent, później po korekcie zwiększonej do niecałych +17 procent, a okazało się, że liczba ta wyniosła około +25 procent.

Wycieczki w niskim sezonie wyraźnie tańsze niż rok temu

Jak zaznaczano już wcześniej koniunktura w branży może nadal być uważana za bardzo korzystną, ale dotyczy to w szczególności wysokiego sezonu. To co zaczyna niepokoić, to bardzo niskie ceny wycieczek z wyjazdami w maju i w pierwszej połowie czerwca, znacznie niższe niż w adekwatnych okresach zeszłego roku. Poniżej zamieszczono wykresy obrazujące zmiany cen rok do roku w początkowych okresach poszczególnych miesięcy dla najważniejszych kierunków letnich lotniczych wyjazdów wypoczynkowych Polaków i dla wyjazdów w drugim tygodniu maja i czerwca. Są to wykresy koncepcyjnie tożsame z cotygodniowymi wykresami dla zmian cen rok do roku zamieszczanymi w naszych materiałach odnoszonych do pierwszego pełnego tygodnia sierpnia
Na wykresach widoczne są znaczne zmiany (z reguły spadki) cen rok do roku, które pogłębiają się wraz z przybliżaniem się do terminu wylotu. Zjawisko to widoczne jest na razie przede wszystkim dla wyjazdów majowych, przy czym stosunkowo najlepiej opierają się mu Turcja i Egipt, cieszące się obecnie dużym powodzeniem, zwłaszcza w Polsce B
co pośrednio wynika z rozkładu statystyk poszczególnych lotnisk.

Te tak niskie ceny mogą z jednej strony działać hamująco na bieżący popyt poprzez rodzące się oczekiwania na niższe ceny wycieczek w okresach przyszłych, a z drugiej działać osłabiająco na rentowność działalności touroperatorskiej, a co za tym idzie osłabiająco na kondycję finansową branży jako całości. To pierwsze zjawisko wydaje się być szczególnie wyraźnie widoczne na przykładzie Bułgarii, gdzie ceny lastów i wycieczek czerwcowych są już bardzo niskie, a sprzedaż mimo to nadal pozostaje relatywnie słaba.

LCC znaczącym źródłem kłopotów dla branży zarówno obecnie, ale zwłaszcza w przyszłości

Jedną z przyczyn tak niskich cen może być wzrastająca konkurencja ze strony wyjazdów organizowanych samodzielnie w oparciu o przeloty tzw. tanimi liniami (LCC). W wysokim sezonie nie odgrywają one na razie większej roli, ale w sezonie niskim stają się dla touroperatorów coraz bardziej dokuczliwe, gdyż poprzez regulowany poprzez  formuły automatycznie zarządzające procesem sprzedaży  quasi stały popyt, którego  głównym czynnikiem regulacyjnym jest cena,  odbierają biurom podróży relatywnie więcej klientów .

Warto też zaznaczyć, że stosunkowo korzystne ceny wycieczek utrzymują się obecnie na kierunkach takich jak Korfu i Teneryfa, gdzie występuje znaczna, a nawet wzrastająca liczba rejsów tanimi liniami, a duże spadki występują na Fuerteventurze, z której tanie linie (Ryanair) zrezygnowały.

Jest to sygnał ostrzegawczy dla wielu organizatorów turystyki świadczy bowiem o tym, że LCC trafniej rozpoznają trendy rynkowe w turystyce niż większość z nich. Wydaje się, że źródłem takiego zjawiska wcale nie są wyższe kompetencje ludzkie, czy menadżerskie w tanich liniach, a bardziej zaawansowane modele cyfrowe rozpoznające ewolucję popytu źródłowego i docelowego wśród potencjalnych klientów turystyki wyjazdowej. Takie podejście może dotyczyć też modelowania strategii w koncernie TUI Group, jak również w litewskim Novaturas (o czym za tydzień), która jest spółką zależną od funduszu Enterprise Investors bardzo doświadczonego w uniwersalnych strategiach efektywnego rozwoju przedsiębiorstw i to  niezależnie od branży, w której działają.

Problem może stać się szczególnie uciążliwy dla touroperatorów w przyszłości, gdyż będą musieli się kompetencyjnie zmierzyć z konkurentami w warunkach zjawisk zmieniających warunki działania i otoczenie branży turystyki wyjazdowej.

Przykładami mogą być (w średnim terminie) spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej, a w krótszym (rok 2019) tzw. dekonsumpcja reasekuracyjna. To pierwsze powinno doprowadzić do spadku dynamiki wzrostu ogólnoeuropejskich przewozów lotniczych, co przy zakontraktowanej już dynamice dostaw nowych samolotów zmusi zapewne LCC do poszukiwań brakującego w takich warunkach popytu poprzez istotne zwiększenie ekspansji na kierunkach turystycznych kosztem przewoźników stricte czarterowych.

Drugie z wymienionych zjawisk może spowodować nierównowagę popytowo-podażową na rynku turystyki wyjazdowej jako skutek strategii biznesowych opartych (w specyficznych warunkach roku 2019) na podstawie trendów wzrostu dochodów i generalnej ewolucji nastrojów konsumenckich Polaków.

Do tej ostatniej kwestii będziemy niebawem jeszcze powracać, zwłaszcza z powodu relatywnie nieodległego okresu, w którym może ona już zaznaczać wpływ na trendy biznesowe w branży turystyki wyjazdowej.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl


Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, a zatem w konsekwencji jej statystyki coraz dokładniej oddają aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie zmian wielkości udziałów rynkowych poszczególnych kierunków w ostatnim tygodniu wraz z krótkimi komentarzami:

Turcja: wzrost o 0,59% - po 4 tygodniach dość dużych wzrostów i jednotygodniowym majówkowym spadku kierunek powrócił do silnego wzrostu. Turcja zdecydowanie zyskiwała w maju i czerwcu, a w mniejszej skali w pozostałych miesiącach. Przyczyna takiej korzystnej dla tego kierunku sytuacji może mieć związek ze zdecydowaną poprawą nastojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Dla jej mieszkańców Turcja wydaje się obecnie bardzo dobrym wyborem na rodzinne zagraniczne wczasy, łączącym bardzo dobrą jakość z mimo wszystko jeszcze dość rozsądną ceną. Jednym z warunków dalszego systematycznego zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cen wycieczek do tego kraju, co w dużej mierze zależy od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu nieco zbyt konserwatywnie zaplanowanych programów czarterowych.

Grecja: wzrost o  0,33% - kolejny czwarty już wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia. Coraz wyraźniejsze odzyskiwanie udziałów przez Grecję może świadczyć o bardziej trwałym i wyraźnym powrocie do lepszej sprzedaży tego kierunku, tym bardziej, że zwyżki cen na nim utrzymują się na razie w granicach średniej ogólno-rynkowej.  Poprzedni długotrwały trend spadkowy był prawdopodobnie spowodowany połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku minionych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też osłabione od połowy stycznia nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B, ale obecnie ich poziom zdecydowanie wzrósł i to do wartości najwyższych od wiosny 2008 roku. W ostatnim tygodniu Grecja zyskiwała we wszystkich miesiącach za wyjątkiem października.

Hiszpania: wzrost o 0,06% - zyskiwała udziały rynkowe już po raz dziesiąty z rzędu, tym razem we wszystkich miesiącach oprócz maja (stagnacja)  i września. Generalne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii są i były historycznie i relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji cenowej kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien zyskiwać udziały rynkowe do czasu utrwalenia się wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Egipt: spadek o 0,02% -znacznie zyskiwał na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu. Po następnych dwóch tygodniach stagnacji, w minionym Egipt już nieznacznie tracił prawdopodobnie na skutek relatywnie nieco bardziej korzystnych cen na kierunkach konkurencyjnych. W kolejnych okresach kraj ten może jeszcze powrócić do umiarkowanych wzrostów wobec wchodzenia w „zasięg” lastowej przedsprzedaży popularnych terminów wyjazdów. W minionym tygodniu Egipt jeszcze nieco zyskiwał w maju, czerwcu, ale tracił w lipcu i sierpniu.

Tunezja: spadek o 0,03% - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed sześcioma tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych. W czterech ostatnich tygodniach - po przejściowej stabilizacji - notowano już spadki udziałów rynkowych tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi we wcześniejszych 8 tygodniach o prawie 300 złotych cenami wyjazdów do tego kraju, ale obecny korekcyjny spadek cen może wyhamować dalsze spadki udziałów. W ostatnim tygodniu Tunezja traciła udziały czerwcu i sierpniu, a zyskiwała w maju i lipcu.

Albania: spadek o 0,03% - w okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z ówcześnie bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży trwającego w sumie 7 tygodni. Jednakże coraz korzystniejsze w międzyczasie ceny wycieczek do Albanii najpierw stopniowo wyhamowały tempo spadku jej udziału w rynku, a w minionych dwóch tygodniach odnotowano już mniej więcej stabilizację udziałów tego kierunku w rynku. W minionym tygodniu Albania lekko zyskiwała w czerwcu, lipcu i wrześniu, ale traciła w sierpniu.

Bułgaria: spadek o 0,48% - ostatnie częściowe wyhamowanie spadku okazało się jednak przejściowe i kierunek ponownie odnotował przyspieszone spadki. W ostatnim tygodniu traciła udziały we wszystkich miesiącach, a zwłaszcza w ogólnie bardzo intensywnie sprzedawanym teraz maju i to pomimo zdecydowanie niskich cen w tym okresie. Powodem może być relatywnie mała atrakcyjność Bułgarii w tym dość wczesnym jeszcze okresie dla wyjazdów wypoczynkowych oraz pojawienie się w tym roku w maju po raz pierwszy konkurencji ze strony tanich przewoźników (Ryanair). Lepsze pespektywy dla Bułgarii można w jakimś stopniu wiązać z ostatnią istotną poprawą relatywnie słabych w minionych 3 miesiącach, nastrojów w tzw. Polsce B. Zanikać powinien także negatywny wpływ na tym kierunku obniżenia bardzo wysokiej wcześniejszej atrakcyjności oferty biura TUI Poland (za wyjątkiem lastów).

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększał udział w rynku lata 2018, choć w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia już nieznacznie tracił prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W kolejnych trzech tygodniach przy korzystniejszych już cenach kierunek ten powrócił do wzrostów, ale w ostatnim ponownie nieco stracił, co może świadczyć o tym, że osiągnął już mniej więcej swój docelowy poziom. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia udział Cypru wzrósł już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,73 procent.

Plusy i minusy tygodnia(i) dla turystyki

Plus: Rainbow przyspieszył sprzedaż turystycznych imprez

W ostatni poniedziałek poznaliśmy wyniki raportu bieżącego o wielkości przedsprzedaży oferty lato 2018 biura Rainbow -naszego jedynego polskiego touroperatora notowanego na warszawskiej GPW (notowany od marca na GPW Novaturas jest touroperatorem litewskim) według stanu na 30 kwietnia tego roku.

Wynika z niego, że touroperator sprzedał od początku przedsprzedaży do końca kwietnia 180.250 rezerwacji wobec 140.786 rezerwacji w tym samym okresie przed rokiem co stanowi wzrost o 28,1 procent.

Warto jednak zaznaczyć, że z poprzednich danych (na koniec lutego) wynika po przeliczeniach, że dynamika przedsprzedaży lata 2018  za dwa pierwsze miesiące roku wyniosła rok do roku +18,8 procent, a z obecnych, że dynamika ta za kolejne dwa miesiące, czyli marzec i kwiecień była jednak wyższa i wyniosła +22,4 procent.

Z danych tych wynika, że pomimo pewnych oznak spadku dynamiki sprzedaży w branży w ostatnich dwóch miesiącach dynamika sprzedaż wycieczek tego organizatora uległa jednak umiarkowanej poprawie. Dane takie sugerują dużą szansę na przekroczenie w tym roku bariery 1,5 mld złotych przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych, a utrzymywanie rozsądnych i korzystnych dla obu stron cen turystycznych imprez daje w tym roku szanse na bardziej korzystny wynik finansowy i to w sytuacji niezbyt sprzyjającej (wiele niskich cen) dla branży jako całości.

Plus dla turystyki w tym wypadku polega na tym, że jeden z trójki najbardziej efektywnych organizatorów w dużym stopniu stabilizujących branżę polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej potwierdza kontynuację solidnego wzrostu mimo pewnych oznak niezbyt korzystnych wahań poziomu sprzedaży w tej branży jako całości.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty drugi w sezonie i szesnasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 10 maja i porównane z cenami zebranymi 3 maja, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 11 maja 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 3670 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 6 złotych (poprzednio wzrosły o 57 i 37 złotych, wcześniej spadły o 5 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 4 i 75 złotych). Największe zniżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Synaju (poprzednio notowano tam istotny wzrost cen)
o średnio 84 złote oraz na Gran Canarii i tunezyjskiej Dżerbie - o 83 i 72 złote. Największe zwyżki średnich cen miały miejsce w Maroku i na Malcie o 81 i 79 złotych, a także na Majorce o średnio 29 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio rosły o 14 i spadały o 40 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł, wzrosty cen nieco wyższe od przeciętnej ich zmiany (minus 6 złotych) w Grecji, Turcji i w Bułgarii
odpowiednio o 4, 11 i 17 złotych, natomiast spadki na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie o 52 i 34 złote, co na obu tych kierunkach może być odreagowaniem serii wcześniejszych wzrostów.

Warto zwrócić uwagę na przedłużającą się serię wzrostów cen Turcji, która od końca stycznia zdrożała przeciętnie o już o 355 złotych, czyli o 13 procent, a mimo to sprzedaż tego kierunku generalnie przyspiesza.

Po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych), tym razem dość znacząco spadły ceny w Tunezji (o 48 złotych), co powinno pomóc w stabilizacji nieco słabnącej w minionym okresie sprzedaży tego kierunku.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była wyższa o 2 złote (poprzednio ceny były wyższe o 20 i 6 złotych, wcześniej były niższe o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, a jeszcze wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote i niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w drugim tygodniu maja 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 206 złotych.

Po raz drugi w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym miały dodatni wpływ na ceny wycieczek. Cena paliwa lotniczego była już wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,73 wobec 2,18 zł/litr, czyli o 25,2 procent), a jej wpływu nie zdołał już zrekompensować działający w przeciwnym kierunku nieco silniejszy złoty, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 1,6 procent. W rezultacie po raz pierwszy czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 50-60 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł 45-55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały na zniżki o około 25-35, 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie
Na wykresie widoczne jest dalsze trwanie Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, a drugim z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż w sezonie poprzednim (ale nieznacznie) pozostaje Grecja notująca ostatnio wyraźne ożywienie sprzedaży. Pozostałe wiodące kierunki są obecnie nadal mniej kosztowne niż przed rokiem, a w szczególności dotyczy to kierunków egipskich, które w porównaniach rok do roku są wyraźnie tańsze, z małymi wyjątkami, już od początku tegorocznego sezonu sprzedaży lata 2018.

Z mniejszych kierunków zdecydowanie wyższe ceny notowano w Portugalii
o 362 złote, mniej znaczące wzrosty miały miejsce na Malcie, Majorce i Cyprze - o średnio 144, 112 i 117 złotych, a na pozostałych kierunkach czyli w Maroku, Albanii i Tunezji odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 152, 142 i 71 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazuje oferta biura TUI Poland, która jest tańsza o średnio około 180 złotych. W mniejszej skali spadły średnie ceny ofert w biurach  Coral Travel Wezyr, Prima Holiday oraz Itaka
o około 85, 80 i 75 złotych, a w jeszcze mniejszej w biurach Sun & Fun i 7islands o około 55 i 40 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 3 do 200 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli,  to po ostatnich uzupełniających korektach cen na pozycji lidera znalazło się biuro Coral Travel Wezyr (28 ofert) wyprzedzając biuro Exim Tours (21 ofert), biura Itaka i TUI Poland (po 20 ofert) oraz biuro Net Holiday (19 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours, Coral Travel Wezyr i TUI Poland, a pozycję liderów w ofercie premium (5*) zajmują biura Itaka i Coral Travel Wezyr.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 7 ofert, na kierunkach greckich Net Holiday (8 ofert), Coral Travel Wezyr (7 ofert) oraz Itaka i Grecos Holiday (po 6 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka ( 7 ofert) i TUI Poland (6 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr (6 ofert). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma obecnie biuro Exim Tours
3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład czołówki zestawienia pozostał identyczny, a jedynym ruchem była zamiana miejsc pomiędzy biurami Itaka i Net Holiday po obniżce cen w tym ostatnim biurze. Brak większych zmian w tabeli wynika z tego, że czas istotnych korekt cen dokonywanych w biurach w okolicach majówki już minął.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku, który różni się od obecnego głównie bardzo wysoką pozycją biura Net Holiday. Jak już wiele razy zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, a wysokie pozycje często zajmowały również biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co kolejny raz bardzo dobrze uwidocznia także poniższe zestawienieNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące i rosnące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Duże spadki cen przelotów w tanich liniach (na kierunkach turystycznych)

Od stycznia dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników. Obecnie jest ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które były do tej pory zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń w Ryanair i 21 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyNa wykresach widoczny jest powrót do silnego spadkowego trendu cen rejsów na Wyspy Kanaryjskie, który nastąpił po ich dwutygodniowym odbiciu w górę. Jednocześnie nastąpił również powrót do korzystnej sytuacji cenowej (kolor zielony) wobec takiego samego okresu roku poprzedniego. Spadek średnich cen, tyle że w umiarkowanej skali, nastąpił również na pozostałych kierunkach, ale bieżące ceny nadal pozostały wyższe niż przed rokiem.

Tradycyjnie w największym stopniu wzrosły ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich - o średnio 191 złotych, dużo łagodniej zwyżkowały ceny na kierunkach greckich i portugalskich
o średnio 90 i 39 złotych, a nieco staniały kierunki hiszpańskie, na których średnia roczna zniżka cen wyniosła 25 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairZnaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a zimowe połączenie na Lanzarote zostało zawieszone na początku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje dalszy silny spadek cen na tym kierunku, a dodatkowo stały się one obecnie niższe (kolor zielony) w porównaniu z okresem sprzed roku. Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje - zgodnie z przewidywaniami - na kontynuację obecnego silnego trendy spadkowego, ale jest to nadal poziom nieco wyższy niż przed rokiem.

Podobnie jak w zestawieniach poprzednich najbardziej wzrosły rok do roku ceny rejsów na kierunkach włoskich oraz hiszpańskich
odpowiednio o 269 i 135 złotych. Pozostałe najważniejsze kierunki notowały spadki cen przelotów rok do roku, które wyniosły w Bułgarii, Grecji (Korfu) i Portugalii - odpowiednio o 274, 220 i 200 złotych.

Sytuacja w zakresie cen przelotów w LCC na kierunkach turystycznych (spadki cen) może mieć pewien wpływ na ceny wycieczek w biurach podróży, ale w analizowanym okresie (szczyt sezonu) będzie on stosunkowo niewielki. Znaczący staje się natomiast wpływ tanich przewoźników na sytuację w niskim sezonie i jest to obecnie jedna z istotniejszych przyczyn stosunkowo niskich cen wycieczek w okresie maj-czerwiec.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego