180604Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180604Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


4.06.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Słabnąca dynamika Turcji i silne odbicie Grecji w maju...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Sprzedaż wycieczek nieco lepsza, ale jej dynamika raczej poniżej oczekiwań

Najnowszy trzydziesty drugi z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (21/2018) przyniósł tym razem nieco większy niż poprzednio wzrost liczby sprzedanych wycieczek i był to najlepszy wynik od 12 tygodni, czyli od przełomu lutego i marca. Warto jednak zaznaczyć, że był to już 19 tydzień z rzędu, w którym sprzedaż była poniżej rekordowego jej poziomu z drugiego tygodnia stycznia tego roku, a spadek w stosunku do niego wyniósł tym razem około 20 procent.

Wobec jednak nieco wyższej bazy odniesienia sprzedaż w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych wzrosła rok do roku nieco  mniej, bo o 17,3 procent (przed tygodniem  o 18,6 procent), zaś dynamika dwuletnia wyniosła +42,9 procent, podczas gdy tydzień wcześniej osiągnęła +25,4 procent, a przed dwoma tygodniami +32,4 procent. Lepszy wynik w tym ujęciu zawdzięczamy dobrej dynamice sprzedaży z roku 2017, co nie zmienia jednak faktu, że dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek pozostaje jednak w dalszym ciągu w ogólnym trendzie spadkowymPowoli słabnącą dynamikę sprzedaży wycieczek powodować mogą typowe dla maja osłabienie nastrojów konsumenckich oraz zbliżające się wydarzenia sportowe, które z reguły nie sprzyjają sprzedaży zagranicznych wycieczek. Z ekonomicznego punktu widzenia stan bieżącego popytu powinien być lepszy, ale być może mamy już równolegle do czynienia ze wstępnymi symptomami zjawiska dekonsumpcji asekuracyjnej, choć zasadniczo powinno ono wystąpić dopiero po zakończeniu lata.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl


Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie powiększa ona w niej swój udział
ostatnio również w drodze przejęcia całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Miniony tydzień nie był typowy dla statystyk sprzedażowych ze względu na długi weekend i jednoczesną bardzo korzystną pogodę, która wspierała bardziej masowe niż zwykle korzystanie z kilkudniowych wyjazdów zwłaszcza osób zamieszkałych w większych ośrodkach miejskich. Nie był on również typowy dla cen, gdyż część ich korekt dokonywanych zwykle na koniec miesiąca mogła zostać nieco przyspieszona lub też opóźniona na okres po długim weekendzie, a więc bardziej adekwatne będą dopiero porównania bazujące na danych z kolejnego tygodnia. Z tego względu potraktujemy tę kwestię w dużym skrócie ograniczając się do przedstawienia sytuacji sprzedażowej jedynie dla najważniejszych kierunków.

W minionym tygodniu zdecydowanie najbardziej zyskiwała Grecja, której udział rynkowy wzrósł już siódmy raz z rzędu, tym razem o aż 0,87 procent, co jest rzadko spotykaną skalą zmiany na tym etapie zaawansowania sprzedaży w sezonie. Kierunek ten najwięcej zyskiwał w końcówce maja i w czerwcu, w mniejszym stopniu w lipcu, a nieco tracił w sierpniu.

Tak, jak kilkakrotnie zaznaczaliśmy już w poprzednich materiałach, maj powinien być okresem wyraźnego przyspieszenia sprzedaży Grecji i tak się też stało, z tym, że z powodu słabego wcześniejszego zaawansowania sprzedaży tego kierunku lepszy dla niego okres rozpoczął się już w przedostatnim tygodniu kwietnia.

Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący zmiany udziałów skumulowanych najważniejszych kierunków w ujęciu rok do roku (w procentach) na koniec poszczególnych miesięcy sprzedaży. Widać jest na nim, że Grecja wykazuje w tym sezonie generalnie spore niedobory udziałów rynkowych, które jednakże były już częściowo nadrabiane w ostatnich dwóch miesiącach, a zwłaszcza właśnie w majuJeśli zaś rozpatrujemy udziały bieżące dla okresów pojedynczych miesięcy
które składają się na sprzedaż skumulowaną pokazane na wykresie powyżej - to zmiana sytuacji jest jeszcze wyraźniejsza. Niedobór udziałów Grecji wobec ubiegłego sezonu sprzedaży, który wyniósł w miesiącach od listopada do marca średnio 5,8 procent został zastąpiony w ostatnich dwóch miesiącach zdecydowaną nadwyżką, która wyniosła w maju nawet nieco ponad 6 procentNajbardziej traciła udziały Turcja (minus 0,40 procent), przy czym spadek ten w największym stopniu dotyczył maja i czerwca, a w okresie wakacji kierunek ten nieco zyskiwał. Jak jest to widoczne na pierwszym wykresie, udziały skumulowane Turcji w ujęciu rok do roku traciły w ostatnich miesiącach nadwyżkę z początkowego okresu sezonu, a szczególnie w kwietniu i maju, co obrazuje kolejny wykres pokazujący, że bieżące udziały Turcji w ogólnej sprzedaży znalazły się w tych miesiącach poniżej odpowiednich wartości z sezonu 2017.

Na pozostałych kierunkach, oprócz Bułgarii (spadek o 0,20 procent), nie odnotowano większych zmian, a skala zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu jedynie w setnych częściach procenta.

Turcja chwilowo traci nie tylko u nas

Relatywna pozycja Turcji w sprzedaży słabnie nie tylko w Polsce, ale również u naszych zachodnich sąsiadów i to nawet w jeszcze bardziej znaczącej skali. Mają na to zapewne dodatkowy wpływ ostrzeżenia tamtejszego MSZ zwracające uwagę na podwyższony stopień ryzyka nieprzewidzianych zdarzeń mogący być skutkiem prowadzonej tam kampanii wyborczej związanej z przedterminowymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi przewidzianymi na 24 czerwca tego roku.

Poniższy wykres pokazuje dynamikę rok do roku liczby rezerwacji hoteli przez niemieckich turystów na poszczególnych kierunkach w ostatnich czterech miesiącach publikowaną przez firmę analityczną TrevoTrend. Widoczny jest znaczący spadek dynamiki rezerwacji w Turcji, podczas gdy na pozostałych kierunkach (oprócz Egiptu) odpowiednie dynamiki mają znacznie bardziej płaski przebiegW dłuższym terminie, jeśli nie nastąpi materializacja ryzyk łączonych z przedterminowymi wyborami w Turcji, kierunek ten ma duże szanse na kolejną fazę dynamicznego wzrostu, gdyż wraz ze stopniowym słabnięciem miejscowej waluty wzrastać powinna konkurencyjność tureckiej branży turystycznej podobnie jak miało to miejsce w Egipcie po głębokiej dewaluacji jego waluty w listopadzie 2016 roku. Stosowne zobrazowanie tej kwestii zamierzamy przedstawić w następnym materiale.

Plusy i minusy tygodnia(i) dla turystyki:

Raczej plus: wybory w Turcji - AKP realizuje strategię, która może okazać się skuteczna

W okresie ostatniego tygodnia nie nastąpiły żadne sondażowe niespodzianki, które w istotniejszy sposób zmieniłyby szanse poszczególnych kandydatów na prezydencki urząd, jak też notowania poszczególnych partii. Po wyraźnych stratach sondażowych z okresu poprzedniego 1,5 miesiąca (czyli de facto po oficjalnym ogłoszeniu wyborów) zarówno prezydent Recep Tayyip Erdogan, jak i jego partia AKP ustabilizowały swoje poparcie. W ostatnim okresie partia ta w sposób bardziej zdeterminowany realizuje strategię nakierowaną na zwiększenie udziału obywateli w wyborach. Partyjni działacze masowo odwiedzają tureckie rodziny namawiając do poparcia swojej partii, czy w ogóle do wzięcia udziału w wyborach.

Strategia zwiększania wyborczej aktywności obywateli bazuje na przekonaniu, że rządy populistów, które są często nakierowane na poprawę bytu zwykłych obywateli kosztem tzw. społecznych elit, zyskują wprawdzie u tych pierwszych uznanie, ale niekoniecznie przekłada się to na późniejszy wynik wyborczy. Przyczyną jest na ogół znacznie słabsza aktywność takich osób w akcie wyborczym, w przeciwieństwie do osób zaliczających się do elit, które mają większą zdolność do skutecznej mobilizacji w obawie o niekorzystny dla siebie wynik wyborczy.

W Turcji może powtórzyć się schemat węgierski


Jak skutecznie działa (na korzyść populistów) zwiększona frekwencja wyborcza jasno pokazał niedawno bliski nam przykład Węgier, gdzie nasilenie kampanii oraz skuteczne podkręcenie emocji wyborczych spowodowało zwiększenie liczby uczestniczących w wyborach o prawie jedną siódmą. Do wyborów poszły więc dodatkowo te osoby, które z reguły są bierne i poprzednio (czyli w 2010 i 2014) pozostały na ogół w domach.

W rezultacie okazało się, że krańcowe poparcie dla węgierskiej partii rządzącej (w sporym stopniu zbieżne z głosowaniem nowo zmobilizowanych wyborców) wyniosło aż 81,7 procent podczas gdy cała reszta zdobyła razem jedynie 18,3 procent, z czego i tak większość, bo 10,6 procent uzyskał mocno prawicowy Jobbik, a pozostałe partie lewicowe, liberalne, ekologiczne itp. łącznie zaledwie 7,7 procent. Co ciekawe i dziwne zarazem, pozostało wrażenie, że mechanizmu tego nie zrozumiała duża część naszych krajowych mediów, które w większej frekwencji wyborczej upatrywały szanse na korzystny wynik, ale … dla partii opozycyjnych.

Uczestnictwo osób nie biorących zwykle udziału w wyborach zmieniło też w szokujący niektóre osoby sposób (w stosunku do sondaży) wyniki głosowania nad Brexitem (pozostający na uboczu relatywnie biedni mieszkańcy środkowej Anglii), czy wyniki wyborów prezydenckich w USA (biedniejsi wyborcy z tzw. pasa rdzy).

Wygląda na to, że dobrze rozumie to turecki prezydent, co zwiększa szanse na zachowanie status quo w tym kraju i redukuje ryzyko nie do końca jasnej przyszłości (w tym również w branży turystycznej) gdyby wybory wygrali inni kandydaci i/lub koalicje pozostałych partii.

Raczej plus: Polska liderem wzrostu gospodarczego w UE w pierwszym kwartale tego roku

30 maja poznaliśmy już dynamiki wzrostu PKB za pierwszy kwartał 2018 roku w niemal wszystkich krajach UE, oprócz trzech kojarzonych często z rajami podatkowymi (przygotowanie wyliczeń trwa tam dłużej), czyli Irlandii, Luxemburga i Malty oraz trapionej kryzysem Grecji. W naszym kraju dynamika wzrostu wyniosła o 0,1 procent więcej niż podano wstępnie, czyli 5,2 procent. Kolejne na unijnej liście są Słowenia 4,6 procent oraz Czechy i Węgry po 4,4 procent. Jak już zaznaczano wielokrotnie dynamika PKB ma jedynie pośredni wpływ na koniunkturę w branży turystycznej, czyli poprzez dynamikę wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych oraz poprzez ewentualną zmianę nastrojów konsumenckich.

Te drugie uległy ostatnio nawet dość istotnemu osłabieniu w obszarze nie tyle własnych gospodarstw domowych, ile w słabszym postrzeganiu właśnie ogólnych perspektyw gospodarczych kraju. Wydaje się to nieco dziwne, ale jak to już wielokrotnie zaznaczano ludzie nie reagują na obiektywną rzeczywistość, ale na jej subiektywne postrzeganie. Z tym niestety jest trochę gorzej w czym dużym stopniu winni są, mówiąc delikatnie niezbyt skuteczni propagandziści rządowi, którzy nawet w teoretycznie bardzo sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym nie bardzo potrafią się odnaleźć.

W ten sposób nawet najbardziej optymistyczne wieści gospodarcze nie mają pozytywnego przełożenia na ogólne nastroje konsumenckie (postrzeganie perspektyw kraju i gospodarki), a sytuację częściowo ratują coraz szybciej rosnące (realnie i nominalnie) wynagrodzenia, co utrzymuje indywidualny składnik nastrojów (własne gospodarstwa domowe) na nadal przyzwoitym poziomie.

Nieco niepokojące wieści z Zachodniej Europy

Z bardzo dobrym rozwojem państw naszego regionu nieco kontrastuje spowolnienie w euro strefie, gdzie wzrost obniżył się z 2,8 do 2,5 procent, w tym w Niemczech z 2,9 do 2,3, a we Francji z 2,8 do 2,2 procent. Lepiej w tym kwartale wypadły USA, w których wzrost przyspieszył z 2,6 do2,8 procent. Generalnie rzecz biorąc słabszy wzrost u naszych sąsiadów może ujemnie wpłynąć i na nasze tempo rozwoju, choć akurat na branżę turystyki zorganizowanej większy wpływ mogą wywierać zmiany natężenia konkurencji tanich linii (LCC), gdyż mogą one w naszym rejonie szukać częściowej rekompensaty dla słabszej koniunktury na zasadniczym dla nich lotniczym rynku paneuropejskim.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty czwarty w sezonie i osiemnasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 31 maja i porównane z cenami zebranymi 25 maja, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 1 czerwca 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział prawie 3680 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 2 złote (poprzednio spadły o 11 złotych, wcześniej wzrosły o 26 złotych i spadły o 6 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 57 i 37 złotych). Największe zwyżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Gran Canarii
o średnio 118 złotych oraz ponownie w Maroku i na Teneryfie o średnio 54 i 41 złotych. Największe zniżki średnich cen miały miejsce na Malcie o średnio 97 złotych oraz na Cyprze i Majorce o 92 i 76 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio spadły o 13 i wzrosły również o 13 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł wyższe od przeciętnej (czyli od 2 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu (o 46 i 21 złotych), bliskie przeciętnemu na kierunkach greckich (wzrost o 5 złotych) zaś ponownie spadły nieco wyśrubowane już ceny wycieczek do Turcji (o średnio 11 złotych) oraz do przeżywającej przedłużające się osłabienie popytu Bułgarii (o średnio 27 złotych).

Seria wzrostów cen Turcji, która od końca stycznia zdrożała przeciętnie o 405 złotych (dwa tygodnie wcześniej było to nawet 445 złotych) została przerwana, co może mieć związek ze słabnącą ostatnio sprzedażą tego kierunku, na którą wpływ mogła mieć zbyt wysoka zwyżka cen przed dwoma tygodniami.

Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i jednorazowych spadku o 48 złotych, wzroście o 38 złotych i spadku o 3 złote, ponownie spadły, tym razem o 14 złotych. Niewielkie korekty cen w dół nie pomagają słabnącej w ostatnim okresie sprzedaży Tunezji, natomiast wspierają popyt na innym relatywnie mało kosztownym kierunku, którym jest Albania.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była wyższa o 13 złotych (poprzednio ceny były wyższe o 2, 22, 2, 20 i 6 złotych, wcześniej były niższe o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, a jeszcze wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote  oraz niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu czerwca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 188 złotych.

Po raz kolejny (piąty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego była w minionym tygodniu zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,91 wobec 2,25 zł/litr, czyli o 29,3 procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który w skali 12 miesięcy osłabł dla rozliczeń turystycznych o blisko 2,5 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 135-145 złotych (poprzednio wpływ ten był mniejszy i wyniósł 120-130, 115-125, 50-60 i 45-55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały w kierunku obniżenia cen o około 25-35, 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych). Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek jest w zależności od touroperatora mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazują zamieszczone poniżej wykresy.
Na wykresie widoczne jest dalsze pozostawanie Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, choć różnica cen znacząco zmalała (z 199 do 99 złotych), na co największy wpływ miała znaczna zwyżka cen w tym okresie przed rokiem. Drugim bardziej kosztownym kierunkiem stała się Bułgaria (o 16 złotych), której ceny w ubiegłym sezonie o tej porze dość istotnie spadły. Pozostałe wiodące kierunki są teraz w podobnej skali (od 20 do 31 złotych) mniej kosztowne niż przed rokiem, a na pozycji kierunku o największym spadku cen rok do roku zameldowała się tym razem Grecja.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie najmocniej nadal drożeje Turcja (o 297 złotych), wyprzedzając w tym względzie Grecję i Wyspy Kanaryjskie
droższe średnio o 228 i 200 złotych, a spadki cen odnotowały Bułgaria i Egipt o 3 i 45 złotych.

Z mniejszych kierunków istotnie wyższe ceny niż przed rokiem notowano w Maroku, w Portugalii i na Malcie
o 268, 179 i 120 złotych, mniej znaczące wzrosty miały miejsce na Majorce - o średnio 72 złote, a na pozostałych kierunkach, czyli na Cyprze, w Tunezji i Albanii odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 106, 77 i 50 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland i Grecos Holiday, która są tańsze o średnio około 330 i 170 złotych. W mniejszej skali tańsze są także oferty biur Itaka, Sun & Fun i Coral Travel Wezyr
o średnio około 55 i 45 złotych, a w jeszcze  mniejszej skali w biurach  Coral Travel Wezyr i Net Holiday o około 35 i 20 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 26 do 200 złotych.

W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie niższe są średnie ceny w ofertach biur Sun & Fun i TUI Poland
o około 45 i 5 złotych, zaś w najmniejszym stopniu wzrosły średnie ceny w ofertach Coral Travel Wezyr oraz Itaki o około 35 i 70 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera znajduje się biuro Itaka (26 takie oferty) wyprzedzając biura TUI Poland i Net Holiday (24 i 20 ofert) oraz biura Exim Tours i Coral Travel Wezyr  (po 19 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours, TUI Poland, Itaka i Net Holiday, a pozycję lidera w ofercie premium (5*) zajmuje biuro Itaka, przed biurem Coral Travel Wezyr.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 7 ofert, na kierunkach greckich Net Holiday (8 ofert) przed Itaką (7 ofert) i biurem Rainbow (5 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka i TUI Poland (po 8 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr (6 ofert). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma obecnie biuro Exim Tours - 4 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład czołówki siedmiu organizatorów pozostał taki sam jak przed tygodniem, a zmianom uległa jedynie kolejność niektórych organizatorów. Należy do nich przetasowanie na dwóch pierwszych pozycjach tabeli, w której Coral Travel Wezyr Holidays znalazł się minimalnie przed biurem Grecos Holiday oraz awans o trzy pozycje biura Net Holiday będący rezultatem dość istotnej obniżki średnich cen w jego ofercie.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku. Jak już wiele razy zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal najczęściej królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały również biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co jest widoczne w poniższym zestawieniu. Warto też zauważyć, że obecny skład pierwszej czwórki jest identyczny jak przed rokiem, choć nieco inna jest kolejność poszczególnych organizatorówNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego