180618Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180618Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


18.06.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Wybory w Turcji, a polska zorganizowana turystyka wyjazdowa...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Druga najlepsza sprzedaż w sezonie, ale dynamika nie zachwyca


Najnowszy trzydziesty trzeci z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (23/2018) przyniósł tym razem blisko 20 procentowy wzrost sprzedaży wycieczek, ale należy pamiętać, że poprzednie wyniki sprzedaży dotyczyły tygodnia z długim weekendem. Był to jednocześnie najlepszy wynik od 21 tygodni, słabszy jedynie od dotychczas najlepszego rezultatu w tym sezonie, czyli od drugiego tygodnia stycznia tego roku, a spadek w stosunku do niego wyniósł tym razem zaledwie około 4 procent.

Z powodu istotnie wyższej bazy odniesienia dynamika sprzedaży w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych poprawiła się jednak niewiele, bo do zaledwie +10,6 procent (przed tygodniem +6,3 procent), zaś dynamika dwuletnia wyniosła nadal nieduże +8,4 procent, podczas gdy tydzień wcześniej sięgnęła +5,1 procent, a przed dwoma tygodniami +42,9 procent. Tak słaby wynik w takim ujęciu został częściowo spowodowany ujemną dynamiką sprzedaży z roku 2017, która wyniosła minus 2,0 procent, ale ogólnie rzecz biorąc dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek pozostaje nadal w łagodnym trendzie spadkowymPowoli słabnącą dynamikę raportowanej sprzedaży wycieczek powodować mogą takie przyczyny jak dość typowe dla tego okresu przejściowe osłabienie nastrojów konsumenckich, a zwłaszcza oceny stanu gospodarki polskiej i prognoz (3-letnich) zmian materialnych warunków życia gospodarstw domowych, istotne dla Polaków wydarzenia sportowe, które generalnie nie sprzyjają popytowi, w tym zwłaszcza na zagraniczne wycieczki oraz od pewnego czasu relatywnie dobra  pogoda w kraju.

Sprzedaż branży w rzeczywistości ma się lepiej niż wynika to z raportów

Rzeczywisty obraz sprzedaży w branży jest jednak na szczęście dość wyraźnie lepszy niż pokazują to statystyki z systemu MerlinX, gdyż nie uwzględniają one imprez sprzedawanych przez biuro TUI Poland, w którym dynamika wzrostu ich liczby znacząco przekracza średnią dla reszty branży, jak również części sprzedaży niektórych innych organizatorów o akurat większej dynamice niż średnia w systemie MerlinX.

Podobnie było również w sezonie ubiegłym, w którym ostateczna dynamika sprzedaży w raportach z tego systemu rezerwacyjnego wyniosła +17 procent, zaś w rzeczywistości była półtora razy większa, co wynika w wysokim stopniu zgodnie ze wszystkich pozostałych źródeł.

Ceny wycieczek z nieodległymi terminami wylotu nadal spadają


Coś co nadal niepokoi to bardzo niskie ceny dla wycieczek z bliskimi terminami wylotów, czyli de facto powrót zjawiska last minute. W poprzednim materiale pokazywaliśmy, że zjawisko wyraźnie zniżkujących cen dotarło już do imprez z wylotami w drugim tygodniu lipca, a więc w terminie wakacyjnym. W ostatnim tygodniu ceny te nadal spadały, a zjawisko spadających cen nie tylko nie ustąpiło, ale uległo nawet pewnemu rozszerzeniu. Średnia zniżek przekraczała 110 złotych, ale tym razem oparły się im jedynie kierunki egipskie i tunezyjska Dżerba.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie powiększa ona w niej swój udział
w tym ostatnio poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Tym razem przedstawiamy na początek zmiany udziałów skumulowanych najważniejszych kierunków dla polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej w poszczególnych tygodniach w postaci wykresów z krótkim komentarzem dotyczącym ich przebiegu w ostatnim tygodniu. Początek wykresów rozpoczyna się w pierwszym tygodniu grudnia, gdyż październik i listopad cechowały się jeszcze dość dużą niestabilnością związaną z wprowadzaniem bądź stopniowym uzupełnianiem ofert przez niektórych touroperatorów. Dla celów większej przejrzystości podzielono kierunki na dwie grupy według przybliżonego kryterium najważniejszych kierunków „wschodnich” i pozostałych.

Choć wykresy z powodu obejmowania coraz większej liczby danych (dat) stają się coraz bardziej złożone, to jednak ich historyczny przebieg pozwala zorientować się w spadkach i wzrostach bieżącego znaczenia kierunków w ogólnej sprzedaży rynkowej (szczególnie Grecji w kilku ostatnich tygodniach), która w dużej mierze jest skorelowana ze zmianami ich relatywnej atrakcyjności cenowej. W następnym materiale przedstawimy wykresy w nieco zmienionej i bardziej zagregowanej formie, kładącej większy nacisk na zmiany sytuacji bieżącej kosztem uproszczenia danych historycznych
Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie zmian wielkości udziałów rynkowych poszczególnych kierunków w ostatnim tygodniu wraz z krótkimi komentarzami:

Grecja: wzrost o  0,48% - kolejny dziewiąty już wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Maj i czerwiec z reguły są znacznie lepszymi miesiącami dla sprzedaży Grecji niż okresy wcześniejsze, ale w tym sezonie Grecja wyraźniej odzyskuje udziały niż w sezonie wcześniejszym. Jedną z przyczyn mogą być relatywnie korzystniejsze ceny tego kierunku na tle kierunków konkurencyjnych, tym bardziej, że tegoroczne zwyżki cen na nich utrzymują się tam na razie powyżej średniej ogólno-rynkowej. W ostatnim tygodniu sprzedaż Grecji zyskiwała głównie dla wycieczek z wylotami w czerwcu i w lipcu.

Bułgaria: wzrost o 0,15% - pierwszy tydzień wzrostu udziałów rynkowych po 9 tygodniach spadków, który jest również widoczny w lepszych tendencjach cenowych dla tego kierunku. Powodem poprzedniej słabszej passy może być relatywnie mała atrakcyjność Bułgarii we wczesnym jeszcze okresie dla wyjazdów wypoczynkowych oraz pojawienie się w tym roku w maju po raz pierwszy konkurencji ze strony tanich przewoźników (Ryanair), zaś w kierunku lepszych pespektyw dla Bułgarii w jakimś stopniu działa jednoczesny słabszy okres dla sprzedaży Turcji i Egiptu. W ostatnim tygodniu kierunek najlepsze wyniki sprzedaży uzyskiwał dla wycieczek z wylotami w czerwcu.  

Albania: wzrost o 0,04% - w okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z ówcześnie bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do późniejszego znaczącego osłabienia tempa sprzedaży trwającego w sumie 7 tygodni. Coraz korzystniejsze w międzyczasie ceny wycieczek do Albanii wyhamowały jednakże tempo spadku jej udziału w rynku, a w minionych czterech tygodniach odnotowano już
średnio rzecz biorąc ich stabilizację. Ostatnia spora obniżka cen wycieczek do Albanii powinna ponownie rozruszać sprzedaż tego kierunku, choć trzeba pamiętać, że we wcześniejszych terminach jest on już dość wyprzedany. W minionym tygodniu Albania lekko traciła w czerwcu i lipcu, a dość wyraźnie zyskiwała w sierpniu i wrześniu.

Tunezja:  spadek o 0,04% - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia do końca marca, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed 11 tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych. W sześciu ostatnich tygodniach - po przejściowej stabilizacji - notowano już spadki udziałów rynkowych. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi we wcześniejszych 13 tygodniach o 300 złotych cenami wyjazdów do tego kraju. W ostatnim tygodniu Tunezja traciła udziały zwłaszcza w czerwcu i lipcu.

Hiszpania: spadek o 0,17% - traciła udziały rynkowe już po raz szósty z rzędu. Wcześniejsze 10-tygodniowe wyraźne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek mogło mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii były i historycznie i relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji cenowej kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien zyskiwać udziały rynkowe do czasu wystąpienia wyraźniejszego ożywienia popytu w Polsce B, co właśnie (z wahaniami) ma miejsce i zgodnie z przewidywaniami doprowadziło do zastopowania dalszej ekspansji Hiszpanii. Hiszpania traciła głównie w lipcu, a w większości pozostałych miesięcy lekko zyskiwała.

Turcja: spadek o 0,17% - kierunek od końca marca wykazuje spore wahania tempa sprzedaży. Po ostatnim sporym jednotygodniowym wzroście rynkowych udziałów w sprzedaży (o 0,25%) Turcja powróciła do spadków, co mogło wpłynąć na spłycanie spadków Bułgarii i wspierać wzrosty na kierunkach greckich. Tym razem Turcja traciła w czerwcu i sierpniu, a zyskiwała w lipcu.

Jednym z warunków ponownego bardziej systematycznego zyskiwania udziałów w rynku są atrakcyjniejsze poziomy cen wycieczek do tego kraju, co jednakże zależy od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu zbyt konserwatywnie zaplanowanych programów czarterowych. W tym procesie mogłoby ewentualnie pomóc obserwowane ostatnio coraz wyraźniejsze spowolnienie sprzedaży kierunków tureckich w Niemczech, które można wiązać z obawami związanymi ze zbliżającymi się w wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi oraz ostrzeżeniami niemieckiego MSZ przed wyjazdami do Turcji.

Egipt: spadek o 0,27% - czwarty kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży tego kierunku, który we wcześniejszej fazie sprzedaży - od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu - znacznie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja może mieć związek z częściową utratą przewagi w atrakcyjności cenowej nad kierunkami konkurencyjnymi w tym zwłaszcza z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją przed rokiem. W kolejnych okresach kraj ten może jeszcze powrócić do umiarkowanych wzrostów wobec ewentualnego przyhamowania sprzedaży Turcji oraz wchodzenia w „zasięg” lastowej przedsprzedaży popularnych terminów wyjazdów. W minionym tygodniu Egipt lekko zyskiwał w czerwcu, ale tracił we wszystkich pozostałych miesiącach.

Wybory w Turcji: robi się coraz ciekawiej

Zarówno polskie, jak też światowe media przejawiają nieproporcjonalnie małe zainteresowanie de facto bardzo istotnymi, czyli jednoczesnymi prezydenckimi i parlamentarnymi wyborami w Turcji, które mogą zdeterminować wieloletnią przyszłość tego ważnego gospodarczo i politycznie kraju. Wybory te są dość niespodziewane, bowiem zostały ogłoszone 18 kwietnia na półtora roku przed pierwotnie planowanym terminem. Dość niespodziewane były też (do końca maja) wyniki licznych sondaży, które dawały obecnemu prezydentowi Recepowi Erdoganowi jedynie nikłą przewagę w drugiej decydującej turze wyborów prezydenckich, a jego partii AKP (Partia Sprawiedliwości i Rozwoju) wraz z koalicjantem MHP (Partia Ruchu Narodowego) około 46 procent poparcia i około 280 miejsc w 600 osobowym parlamencie.

Władza zwraca się do obywateli

W tej sytuacji AKP i MHP postanowiły zwiększyć bazę wyborczą rozpoczynając intensywną kampanię na rzecz zachęcenia większej liczby obywateli do wyborów rozumując, prawdopodobnie słusznie, że wśród osób biernych wyborczo ich potencjalne poparcie jest wyższe niż w sondażach ogólnych. Tacy ludzie z reguły głosują według preferencji ekonomicznych, czyli na kandydata, który ich zdaniem jest w stanie zapewnić im  poziom dostatku i większa stabilność ekonomiczną.

Dokładnie tak stało się ostatnio na Węgrzech, gdzie podniesiony poziom emocji i będąca jedną z tego konsekwencji wyraźnie podwyższona frekwencja, spowodowała jeszcze bardziej przekonujące zwycięstwo partii Victora Orbana. Wbrew przewidywaniom mediów nowi wyborcy, czyli wyborcy krańcowi oraz głosujący po raz pierwszy, w ogromnej większości, bo prawie w 83 procentach zagłosowali na partię rządzącą, a tylko 7 procent tych głosów padło na partie lewicowe, liberalne i ekologiczne. Podłoże tego wyboru było najczęściej ekonomiczne, ważne zwłaszcza dla ludzi młodych i bardzo młodych, którym sprzyja bardzo szybki spadek bezrobocia i potężne podwyżki płac minimalnych.

Partia Erdogana jest w wielu kręgach postrzegana pozytywnie, jako siła, która potrafi skutecznie zarządzać gospodarką. Warto pamiętać, że pomimo obecnych pewnych trudności za jej rządów (od listopada 2012) znacznie zmniejszono inflację (z 50 do 12 procent), znacząco ustabilizowano bardzo wcześniej rozchwianą walutę, zmniejszono zadłużenie państwa z 70 do 30 procent PKB, a wzrost gospodarczy oscylował z reguły około 7 procent (obecnie + 7,4 procent). Postrzeganie prezydenta Erdogana jest w tym względzie nieco podobne do postrzegania prezydenta Putina w Rosji, który nadal jest kojarzony z uśmierzeniem panującego wcześniej w tym kraju totalnego bałaganu.

Obecny prezydent zwiększa przewagę, ale …

Sondaże dają obecnie aktualnemu prezydentowi w drugiej rundzie mniej więcej 7 procentową przewagę nad najbardziej prawdopodobnym kandydatem Muharremem Ince (wcześniej był to jeden procent), a bardzo mocna wcześniej kandydatka Meral Aksener straciła sporo poparcia, gdyż wkraczający do sondaży nowi i bardziej konserwatywni wyborcy przeważnie nie akceptują kobiety w roli prezydenta państwa.

Uaktywnianie wyborcze społeczeństwa ma jednak swoją drugą stronę, a jest nią rosnące poparcie dla pro-kurdyjskiej HDP (Demokratyczna Partia Ludowa) ze strony ośmielonych i uaktywnionych jej zwolenników. W rezultacie ma ona coraz większe szanse na przekroczenie obowiązującego w Turcji 10-procentowego progu wyborczego, co może uniemożliwić partii prezydenckiej uzyskanie większości parlamentarnej. Warto też zaznaczyć, że według ostatnich sondaży wśród tureckich wyborców mieszkających w Niemczech HDP ma prawie 18-procentowe poparcie, będąc drugą partią pod względem popularności.

Rezultatem dalszego wzrostu poparcia dla HDP może być sytuacja, gdy prezydentem zostanie Recep Erdogan, ale sprawować władzę będzie bez większości parlamentarnej, co może powodować pewne trudności, ale limitowane, gdyż według nowej konstytucji władza prezydencka jest bardzo silna.

Konsekwencja takiej sytuacji dla polskiej branży turystycznej powinna być generalnie pozytywna, bowiem oznacza mniej więcej utrzymanie obecnego status quo wraz z utrzymaniem wystarczającego poziomu bezpieczeństwa w kraju. Warto jednak brać pod uwagę, że obecny prezydent dotąd skutecznie utrudniający dostęp tzw. tanim liniom do rynku rejsowych przewozów lotniczych może jednak zmienić zdanie, gdy sytuacja gospodarcza i postrzeganie Turcji jako celu turystycznych wyjazdów zmieni się tak bardzo, że potrzebny będzie nowy impuls do wzmocnienie tej tak ważnej dla Turcji gałęzi gospodarki.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty piąty w sezonie i dziewiętnasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 14 czerwca i porównane z cenami zebranymi 7 czerwca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 15 czerwca 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział prawie 3260 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 13 złotych (poprzednio spadły o 6 złotych, wzrosły o 2 złote, spadły o 11 złotych i wzrosły o 26 złotych, a wcześniej spadły o 6 złotych i wzrosły o 57 i 37 złotych). Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano w Albanii (poprzednio wystąpiła tam spora zwyżka) i ponownie w Portugalii
o średnio 180 i 172 złote, a także na Lanzarote o 108 złotych. Największe zwyżki średnich cen ponownie miały miejsce na Malcie o średnio 288 złotych oraz na Teneryfie i Korfu o 142 i 81 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek również spadały - o odpowiednio 12 i 31 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł wyższe od przeciętnej (czyli od 13 złotych) spadki średnich cen wycieczek do Turcji i Egiptu (o 66 i 35 złotych), które przed tygodniem najbardziej wzrosły, bliskie przeciętnemu do Grecji (spadek o 16 złotych), podniosły sie natomiast średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie, które przed tygodniem najbardziej spadły i do Bułgarii - o średnio 31 i 6 złotych.

Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i pięciotygodniowych wahaniach, wzrosły tym razem o 22 złote. Relatywnie wysokie ceny na tym kierunku wspierają popyt na innym nabierającym obecnie znaczenia kierunku, którym jest Albania, tym bardziej, że ceny na niej ostatnio znacząco się obniżyły.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu pozostała bez zmian (poprzednio ceny nie odnotowały zmiany, wcześniej były wyższe o13, 2, 22, 2, 20 i 6 złotych, a jeszcze wcześniej były niższe o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty). Przed rokiem, czyli w trzecim tygodniu czerwca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 174 złote.

Po raz kolejny (siódmy) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,80 wobec 2,10 zł/litr, czyli o aż o jedna trzecią), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o blisko 1,5 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 125-135 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł 120-130, 135-145, 120-130, 115-125, 50-60 i 45-55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały w kierunku obniżenia cen o około 25-35, 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95 i 90-95 złotych). Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazują zamieszczone poniżej wykresy
Na wykresie widoczna jest nieco zaskakująca zmiana na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, którym obecnie został Egipt (+101 złotych) spychając Turcję, czyli 12-tygodniowego przodownika w tym względzie na drugie miejsce (+80 złotych). Na taką sytuację cenową rok do roku w Egipcie zasadniczy wpływ miało wyraźne obniżenie się cen w tym okresie przed rokiem. Nadal nieco kosztowniejsza niż w ubiegłym sezonie  pozostawała Bułgaria, droższa o 27 złotych, zaś pozostałe wiodące kierunki, czyli Grecja i Wyspy Kanaryjskie nadal pozostają tańsze niż przed rokiem
o 55 i 42 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o 301 złotych), wyprzedzając w tym względzie Grecję i Wyspy Kanaryjskie
droższe średnio o 226 i 127 złotych, a bardziej poziomy cen odnotowały Bułgaria i Egipt odpowiednio wzrost o 21 i spadek o 63 złote.

Z mniejszych kierunków istotnie wyższe średnie ceny niż przed rokiem notowano na Malcie i w Maroku
o 563 i 180 złotych, umiarkowane spadki miały miejsce w Tunezji oraz na Majorce i Cyprze - o odpowiednio 51, 55, 67 złotych, większe odnotowano w Portugalii o średnio 116 złotych, a największe w Albanii o średnio 354 złote.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz największe obnizki średnich cen wobec ubiegło sezonu wykazują oferty biur TUI Poland i Grecos Holiday, które są tańsze o średnio około 250 i 130 złotych, a mniejszej skali obniżyły się średnie ceny z ofert biura Itaka
o średnio około 50 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 12 do 212 złotych.

W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie, w najmniejszym stopniu wzrosły średnie ceny w ofercie biura Itaka
o około 45 złotych, a w większym i dość zbliżonym stopniu w biurach TUI Poland, Sun & Fun i Coral Travel Wezyr o około 120 i po 135 złotych

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (30 takich ofert) wyprzedzając biura Rainbow (istotnie obniżyło ceny) i Exim Tours (po 21 ofert) oraz biuro Coral Travel Wezyr (18 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają teraz biura Itaka, Exim Tours i Rainbow, a pozycję lidera w ofercie premium (5*) zajmuje biuro Itaka, przed biurem Coral Travel Wezyr.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich Itaka (12 ofert) i Net Holiday (9 ofert), na kierunkach kanaryjskich Rainbow (8 ofert) oraz Itaka (7 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr (6 ofert) oraz Itaka (3 oferty). W Bułgarii po ostatnich obniżkach cen najwięcej atrakcyjnych ofert (3* i 4*) ma biuro Itaka, a w powracającej na rynek turystyczny Tunezji nadal biuro Exim Tours - 4 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład pierwszej trójki organizatorów pozostał taki sam jak przed tygodniem, a zmiany dotyczyły dalszych pozycji. Po znaczącej obniżce cen w tabeli pojawiło się biuro Rainbow, a po zwyżkach cen pierwszą siódemkę opuściły biura Exim Tours i 7islands. O trzy pozycje w górę przesunęło się biuro Net Holiday, które w zeszłym tygodniu nieco opuściło ceny.

Dla porównania przedstawiono też adekwatną sytuację sprzed roku, w której skład pierwszej czwórki jest taki sam, choć różna jest kolejność zajmowanych pozycji. Jak już wiele razy zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu górę tabel najczęściej zajmowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały również biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co akurat jest widoczne w poniższym zestawieniuNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego