181113Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

181113Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


13.11.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Coraz silniejsza konkurencja cenowa w polskiej branży turystyki wyjazdowej...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Czwarty raport ze sprzedaży w roku turystycznym 2018/19
sprzedaż wreszcie znacznie lepsza niż przed rokiem

W minionym tygodniu opublikowano czwarty z kolei raport z systemu MerlinX, z którym można się zaznajomić w mediach (44/2018) dotyczący sprzedaży wycieczek z wyjazdami w nowym sezonie turystycznym 2018/2019, który obejmował głównie trzy pierwsze dni ostatniego tygodnia października. Przyniósł on kolejny wzrost bieżącej sprzedaży wycieczek, ale przede wszystkim bardzo wyraźny przyrost sprzedaży wycieczek rok do roku i po czterech kolejnych spadkach - wreszcie dodatnią roczną dynamikę sprzedaży. Korzystną sprzedaż pomimo krótszego, bo świątecznego tygodnia sygnalizowaliśmy w poprzednim materiale tygodniowym na podstawie statystyk portalu Wakacje.pl, jako że wyprzedzają one o 3-4 dni publikacje raportów z systemu MerlinX.

Dla najważniejszych w branży imprez lotniczych roczna dynamika wzrostu sprzedaży wyniosła +32 procent, podczas gdy przed tygodniem i przed dwoma notowano spadki liczby rezerwowanych wycieczek o 22 i 5,4 procent.

Poniżej prezentujemy znacznie stabilniejszy wykres i częściowo niwelujący nieścisłości danych z poprzedniego sezonu bazujący na danych z tych raportów w ujęciu takim jak stosowane w poprzednim sezonie. Jest na nim ukazana dynamika dwuletnia, która w ostatnim raportowanym tygodniu wyniosła + 21,0 procent, zaś tydzień wcześniej było to  +25,5 procent, a dwa tygodnie wcześniej +11,8 procentBieżąca sytuacja w świetle statystyk sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Zwiększa ona systematycznie swój udział w rynku
w tym w maju tego roku poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej statystyki i inne informacje mogą stopniowo coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

Nawiązując do pytań niektórych odbiorców materiałów informujemy, że informacje dotyczące rocznych dynamik sprzedaży wycieczek na danych kierunkach lub zbiorczych dla sezonów letniego lub zimowego nie dotyczą wewnętrznej sprzedaży w sieci Wakacje.pl, ale w branży jako całości. Statystyki Wakacji.pl służą w tym wypadku jako punkt wyjścia do przeliczeń pozwalających, wraz z danymi z innych źródeł, na określenie przybliżonego obrazu koniunktury i sprzedaży w branży.

Zdecydowane przyspieszenie sprzedaży kierunków greckich

Poniżej przedstawiamy wykres zmian udziałów najważniejszych kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej w przedsprzedaży sezonu letniego (kwiecień 2019-październik 2019) w okresie ostatnich pięciu tygodniZwracają na nim uwagę głównie dwie kwestie. Pierwszą jest zdecydowane przyspieszenie sprzedaży Grecji począwszy od końca trzeciej dekady października. Wiąże się ona prawdopodobnie z wprowadzeniem do sprzedaży oferty specjalizującego się w kierunkach greckich biura Grecos Holiday. Ma ono swoich zdeklarowanych zwolenników, którzy wstrzymując się z zakupem wyjazdów na kierunki greckie wytworzyli na nich istotny popyt odłożony. Po wprowadzeniu oferty do sprzedaży uległ on uwolnieniu i wywołał skutek w postaci zdecydowanego przyspieszenia sprzedaży wycieczek do Grecji. Rezultatem jest duża zmiana sytuacji rynkowej i energiczne wyprzedzenie przez ten kierunek dotychczasowego klarownego lidera, którym była Turcja.

Sprzedaż Bułgarii pod presją ofensywnej oferty TUI Poland

Drugą kwestią, która jest też widoczna na kolejnym wykresie, jest relatywnie słaba i pozostająca w słabnącym trendzie sprzedaż Bułgarii, zarówno w statystykach portalu wakacje.pl, jak też w raportach z systemu MerlinX. Jest to prawdopodobnie efekt wyjątkowo korzystnej oferty biura TUI Poland na tym kierunku. Powoduje to istotne przesunięcie sprzedaży Bułgarii do tego biura, w tym do jego kanałów własnych, co w konsekwencji wpływa ujemnie na raportowaną wielkość sprzedaży w obu wcześniej wymienionych źródłach danych.

Kolejny wykres pokazuje przebieg różnic rynkowych udziałów przedstawionych na poprzednim wykresie wobec sytuacji w tych samych tygodniach przed rokiemWidoczne jest na nim, że sprzedaż Grecji zniwelowała już w dużym stopniu „zapóźnienie” sprzedażowe z okresu sprzed czterech tygodni. Z kolei sprzedaż Bułgarii pozostaje coraz bardziej z tyłu wobec sytuacji zeszłorocznej (za wyjątkiem lekkiej poprawy w ostatnim tygodniu). Udziały rynkowe Turcja prawie powróciły do poziomów ubiegłorocznych, ale trzeba pamiętać, że w pierwszym okresie first minute były one na wysokim poziomie.

Relatywny poziom sprzedaży lata nadal wyjątkowo niski

Ostatni wykres pokazuje udziały liczby wykupionych wycieczek z wyjazdami w poszczególnych miesiącach według stanu z 11 listopada tego rokuTo co może zaskakiwać, to relatywnie bardzo duża liczba rezerwacji na sezon zimowy, a zwłaszcza wyjazdów listopadowych. Nie jest to miesiąc zbyt licznych wyjazdów zagranicznych, a więc tak mocna jego pozycja może świadczyć o tym, że pogłoski o rychłym końcu last minute i wielkim powodzeniu firstów mogą jednak być przesadzone.

Ważnym sygnałem obecnej sytuacji rynkowej może być bardzo niski - z historycznego punktu widzenia - udział sezonu letniego w całości sprzedaży, który już od kilku tygodni utrzymuje się w okolicach 32 procent. W tym samym okresie przed rokiem wynosił on nieco ponad 42 procent, zaś w sezonach wcześniejszych również utrzymywał się na podobnym poziomie.

Nie musi to oznaczać słabszej sprzedaży letnich firstów (choć zapewne w jakimś stopniu tak jest), a za to z dużym prawdopodobieństwem może to być skutek przechwytywania sporej części sprzedaży lata przez ofensywną politykę cenową biura TUI Poland. Sprzedaż bardziej przeciętnie wycenianej oferty zimowej tego biura nie podlega takiemu zjawisku i stąd słabnąca rola sezonu letniego (i rosnąca zimowego) rejestrowana w statystykach wakacji.pl oraz pośrednio w systemie rezerwacyjnym MerlinX.

Kwestia bardzo intensywnej konkurencji cenowej stanowi obecnie prawdopodobnie najbardziej kluczowy problem dla polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Ryzyka takiej sytuacji, możliwe ścieżki jej dalszego rozwoju i sposoby ograniczenia negatywnych skutków, będą zapewne co najmniej jednym z najważniejszych tematów konferencji branżowej Turystyki.pr.pl pod roboczym tytułem „Lato 2018
sezon marzeń, czy sezon porażek? Rynek turystyki wyjazdowej w warunkach bezwzględnej konkurencji” zaplanowanej podczas pierwszego dnia targów TT Warsaw 22 listopada 2018 roku.

II. Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez


1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Ponieważ zestawienia są sporządzane obecnie co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz trzeci w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 8 listopada z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 1 listopada, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 9 listopada 2017 roku.

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już w dużym stopniu reprezentatywne, ponieważ występują w nich już pełne lub prawie pełne oferty niemal wszystkich touroperatorów, w tym specjalizującego się i posiadającego wiodącą rolę w ofercie na kierunkach greckich biura Grecos Holiday.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 17 złotych, (w tygodniach poprzednich ceny rosły o 20 i 23 złote, a wcześniej spadały o 20 i 13 złotych). Największe zwyżki cen w minionym tygodniu odnotowano na Malcie - o 516 złotych oraz w Portugalii i na Synaju - o 85 i 54 złote, zaś największe zniżki średnich cen wycieczek miały miejsce na Teneryfie
o 98 złotych, a nieco mniejsze na Cyprze i Fuerteventurze o 63 i 56 złotych. Duży wzrost cen na Malcie wynikał z wprowadzenia ofert kolejnych organizatorów, podczas gdy wcześniej kierunek ten proponowało w zasadzie jedynie biuro Exim Tours. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek wzrastały odpowiednio o 27 i 4 złote.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej lotniczej turystyce wyjazdowej, które będą też okresowo przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych z Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższy od przeciętnej (czyli od 17 złotych) wzrost cen wycieczek na kierunkach greckich, który wyniósł średnio 66 złotych, podczas gdy przed tygodniem notowano tam wzrost o 29 złotych, a przed dwoma stabilizację cen. Widoczny ostatnio trend wzrostowy wycieczek do Grecji może mieć związek z wyraźną poprawą sprzedaży na tym kierunku. W granicach średniej wzrosły ceny wakacyjnych wyjazdów do Turcji i Egiptu
o 20 i 15 złotych, a nieduże obniżki średnich cen zanotowano w Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich o średnio 11 i 27 złotych.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 34 złote (w poprzednich tygodniach ceny rok do roku były wyższe o 33, 31, 31 oraz 57 złotych). Jest to na progu sprzedaży sezonu sytuacja nieco inna niż miało to miejsce w końcu października 2017, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku była nieco niższa, a mianowicie o 17 złotych.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również obecnie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek, aczkolwiek wpływ ten był mniejszy niż w zestawieniu poprzednim. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących - z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia - w czasie bliskim realizacji wylotu) była w minionym tygodniu nadal znacząco wyższa niż przed rokiem (2,96 wobec 2,45 zł/litr, czyli o 20.8 procent). Na zwyżkę kosztów działał też kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych osłabł o ponad 1,3 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa oraz kursów złotego zgodnie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek w stopniu nieco łagodniejszym niż w ostatnich tygodniach sezonu letniego 2018 oraz w poprzednich zestawieniach, czyli o około 90/100 złotych (poprzednio o 130/ 140 oraz 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Spośród dużych kierunków kolejny raz potwierdza się, że pod względem średnich cen wycieczek najmocniej w sezon weszły kierunki budżetowe, czyli Turcja i Egipt, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 215 i 132 złote. Jest to sytuacja całkowicie odwrotna niż w tym samym okresie roku ubiegłego, gdyż akurat oba te kierunki notowały wówczas największe spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 112 i 202 złote.

Zupełnie podobnie jak przed rokiem wyglądał też środek stawki wśród wiodących kierunków, który zajmowały Bułgaria i Grecja
odpowiednio ze wzrostami cen o 56 i 48 złotych. Na progu poprzedniego sezonu zmiany cen w tych krajach również wzrastały w ujęciu rocznym o odpowiednio 68 i 15 złotych.

Tegorocznym liderem spadków nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 86 złotych (przed tygodniem i dwoma również były niższe
o 47 i 56 złotych). Podobnie jak w przypadku Egiptu i Bułgarii jest to sytuacja odwrotna do tej sprzed roku, gdyż średnie ceny na tym kierunku rosły wówczas w ujęciu rocznym o 70 złotych, czyli najwięcej spośród wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej.

Z mniej masowych kierunków wyraźnie największy wzrost średnich cen w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie
o 169 złotych, a nieco mniejsze zwyżki miały miejsce w Tunezji, Albanii i Portugali o odpowiednio 65, 56 i 45 złotych. Na pozostałych kierunkach, czyli na Cyprze, Majorce i w Maroku ceny były niższe o 167, 114 i 47 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najwyraźniej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Bułgarii i Turcji
o 124 i 103 złote, a nieco mniejszy wzrost notowały kierunki greckie o średnio 63 złote. Na pozostałych kierunkach ceny w tym ujęciu były niższe, w tym najbardziej na kierunkach tunezyjskich i egipskich o 125 i 70 złotych, w znacznie mniejszym stopniu na wyspach Kanaryjskich o 16 złotych.

Warto zauważyć, że w porównaniu z burzliwym okresem czerwiec
wrzesień amplitudy rocznych i bieżących zmian cen zdecydowanie zmalały, co traktować można jako jeden z ważnych symptomów powrotu do normalności i poprawy równowagi rynkowej na rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

3. Na obecnym etapie sprzedaży nowego sezonu letniego można już przyjąć, że porównania cen rok do roku czarterowych propozycji cenowych organizatorów mają już dość reprezentatywny charakter, gdyż bazują na pełnych lub prawie pełnych ofertach na nowy sezon turystyczny.

W obecnym zestawieniu zdecydowanie największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów  wykazuje oferta biura TUI Poland, która jest tańsza rok do roku o około 255 złotych, czyli nawet w większym stopniu niż poprzednich dwóch zestawieniach, gdy różnica ta wynosiła około 185 złotych. Warto też zaznaczyć, że w tym samym okresie przed rokiem oferta tego organizatora również wykazywała największy spadek cen (o nieco ponad 125 złotych), co oznacza, że średnie ceny ofertowe w ujęciu dwuletnim obniżyły się w tym biurze o średnio 380 złotych, co oznacza bardzo podobny spadek do wykazywanego w poprzednim zestawieniu (390 złotych).

Zdecydowanie mniejszą zniżkę cen w ujęciu rocznym wykazuje oferta biura Prima Holiday
niecałe 40 złotych, a na podobnym poziomie cenowym oferuje swoje imprezy biuro Grecos Holiday. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie przed rokiem w granicach od 21 do 313 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera na razie ugruntowało  biuro TUI Poland z ekstremalnie wysoką liczbą 50 ofert (przed rokiem 29, a przed dwoma 21 takich ofert) przed biurami Itaka z liczbą 30 ofert (przed rokiem 31, a przed dwoma laty 36 takich ofert) i Exim Tours z liczbą 16 ofert oraz biurami Rainbow i Coral Travel Wezyr
po 12 takich ofert. Z tego zestawienia można wysnuć wniosek, że w ostatnich trzech sezonach we wczesnej fazie jego sprzedaży ofensywność cenowa oferty TUI Poland wzrasta, w tym szczególnie w sezonie obecnym.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr
7 ofert i TUI Poland -5 ofert, na kierunkach greckich biura TUI Poland - 13 ofert oraz Itaka i Grecos Holiday - 11 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland 11 ofert oraz Itaka 8 oferty, a na tureckich TUI Poland 6 ofert oraz Coral Travel Wezyr  4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii niezmiennie przodowało biuro TUI Poland - 3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018  na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej czyli Itaka, Rainbow, Grecos Holiday i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne jedynie w kilku pierwszych zestawieniach, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę. W szczytowym okresie sezonu, czyli począwszy od początku wakacji, czołowe pozycje w zestawieniu zajmowały zwykle biura oferujące wyłącznie lub w dużej części kierunki greckie.

Trzecie zestawienie w sezonie Lato 2019
podobnie jak dwa poprzednie z wyraźną przewagą otwiera biuro TUI Poland, co koresponduje z danymi zawartymi w punkcie trzecim tej części materiału, wyprzedzając oferujące kierunki greckie biura 7islands i Grecos Holiday (dopiero drugi raz w zestawieniu), który pomimo niewielkiego wzrostu cen zwiększył ujemne odchylenie w porównaniu z poprzednim zestawieniem, gdyż w tym samym okresie dwóch tygodni kierunki greckie zdrożały w wyraźnie większym stopniu (o 66+29, czyli o 95 złotych). Po niewielkiej zwyżce średniego poziomu cen nieco w dół przesunęło się biuro Coral Travel Wezyr, a na swojej poprzedniej piątej pozycji pozostała Itaka (minimalna zmiana średniej ceny)Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, wobec której zestaw organizatorów był podobny, a różnica w jej składzie sprowadza się do obecności biura Net Holiday i braku w niej biura Best Reisen. Istotniejsze biznesowo jest jednak to, że obecną czołową siódemkę otwiera biuro TUI Poland, które przed rokiem ją zamykało i to ze znacznie mniejszym ujemnym odchyleniem od średniej ceny odniesieniaNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

LCC
znaczne spadki cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair

Od stycznia tego roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń w Ryanair i 18 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Obecnie wprowadzamy kolejną modyfikację sposobu przedstawiania sytuacji w zakresie kształtowania się cen przelotów tanimi liniami. Wykres cen ex post (lewa strona) będzie powstawał na dotychczasowych zasadach, ale dodatkowo w datach przyszłych będzie przedstawiany przebieg cen z poprzedniego sezonu, który reprezentuje cienka linia. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny bieżące reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. W niniejszej informacji tygodniowej wykresy cen dotyczą na razie jedynie linii Ryanair, a w terminie późniejszym zostaną one uzupełnione również o tanie linie Wizzair.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich od września widoczny był stopniowy wzrost cen, który w ostatnim czasie przeszedł w dość wyraźny ich spadek. Był on na tyle istotny, że średnie ceny przelotów na tym kierunku znalazły się poniżej poziomów zeszłorocznych (kolor zielony).
Na pozostałych kierunkach średnia cen rejsów na kierunkach turystycznych również wykazała znaczący spadek, który skutkował powstaniem znacznego zielonego pola reprezentującego skalę spadku cen wobec ich poziomu sprzed roku.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu obniżyły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich
o 478 złotych, w mniejszej skali zniżkowały ceny na kierunkach hiszpańskich, włoskich i greckich o średnio 196, 158 i 105 złotych, zaś nieco wrosły ceny rejsów do Bułgarii o 34 złote.

Warto też zauważyć, że cienka linia reprezentująca ceny zeszłoroczne wskazuje na dość wyraźny ich związek z istotnymi czynnikami biznesowymi, takimi jak ogólna relacja podaż/popyt w turystyce wyjazdowej, jak też zmianami poziomu kosztów istotnych dla tanich przewozów lotniczych.

Na kierunkach kanaryjskich konsekwentny wzrost cen przelotów w okresie od jesieni 2017 do lutego 2018 dobrze koresponduje z bardzo dobrą koniunkturą sprzedażową w zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Odbicie cen przed majem może mieć związek z istotnymi wiosennymi zwyżkami cen paliwa lotniczego. Zwyżek tych nie udało się jednak utrzymać ze względu na bardzo silną dekoniunkturę, która miała miejsce na tym kierunku w okresie późniejszym.

Na kierunkach pozostałych zmiany cen były kierunkowo dość podobne, z tym że wzrost cen w okresie first minute był mniej wyraźny, za to bardziej wyraźna była próba zwyżek cen ze względu na postępujący wzrost cen paliwa. Również i w tym przypadku nie udało się utrzymać wyższych poziomów cenowych ze względu na pomajówkowe silne osłabienie popytu na kierunkach turystycznych.

Rozpatrując przyszłe możliwe trendy cenowe u tego przewoźnika należałoby brać pod uwagę ograniczenie liczby rejsów na kierunkach kanaryjskich (na chwilę obecną) z ośmiu w poprzednim sezonie do zaledwie czterech.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego