190611Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

190611Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


11.06.2019 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2019
O tegorocznym wyniku branży zdecyduje dyscyplina po stronie podaży...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2019. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Tygodniowa sprzedaż ponownie wyższa niż przed rokiem

Ostatni tydzień maja, a zarazem tydzień powyborczy przyniósł kolejną poprawę dynamiki sprzedaży dominujących w branży imprez lotniczych. Według naszych szacunków przekroczyła ona ubiegłoroczną sprzedaż o ponad 4 procent. Ponieważ było to niewiele mniej od dotychczasowej dynamiki skumulowanej, to ujemny wpływ na nią był nieznaczny. Generalnie dynamika sprzedaży mogła jednak nieco zawieść, gdyż był to już tydzień powyborczy, a ponadto baza wzrostu sprzed roku nie była wysoka.

Niestety poziom emocji politycznych pozostał w kraju nadal wysoki. Istotne może być to, że rozgoryczona porażką opozycja wyraźnie skręca w kierunku dezawuowania bardzo dobrej sytuacji gospodarczej kraju. Świadczy o tym częste przemilczanie nawet najważniejszych informacji z tego obszaru, a w zamian zasypywanie odbiorców wydarzeniami nie mającymi z punktu widzenia ludzi istotnego znaczenia.

Do ogółu społeczeństwa słabo przebiła się nawet informacja o ostatecznym podsumowaniu przez Eurostat wzrostu PKB w pierwszym kwartale tego roku krajów Unii Europejskiej - oprócz Irlandii, która jako raj podatkowy nadzwyczaj długo zmaga się ze zbieraniem danych. Dane te były ewidentnie korzystne dla Polski, która ze wzrostem o 4,7 procent została wyprzedzona w Europie jedynie przez Węgry i Rumunię oraz inny raj podatkowy Maltę.

Warto zauważyć, że tak dobry wynik osiągnięto pomimo znacznego osłabienia wzrostu w strefie Euro, a zwłaszcza Niemiec (zaledwie 0,7 procent), gdzie recesja w bardzo ważnym dla naszych relacji handlowych przemyśle trwa już trzeci kwartał z rzędu.

Korzystne są też dalsze prognozy dla Polski, które przewidują najszybszy rozwój wśród krajów OECD i wolniejszy jedynie od Indii, Chin oraz Indonezji, które do tej organizacji dopiero kandydują.

Dość skutecznym zabiegiem piarowskim wzbudzającym niepokój części obywateli może być też kolportowanie informacji, że szybko zadłużamy się na poczet przyszłych pokoleń. Temu mają służyć dane o nominalnym zadłużeniu kraju, w tym liczniki długu. Jest to klasyczna myląca informacja, bowiem o skali zadłużenia mówi jego relacja z PKB, a ta systematycznie maleje. W 2016 roku wyniosła 54,2 procent, rok później 50,6, w 2018 roku 48,9, a w tym ma spaść w okolice 48 procent.  Podważaniu realnych osiągnięć gospodarczych mają też zapewne służyć wypowiedzi niektórych ważnych polityków opozycji sugerujących, że rozwój gospodarki jest pozorny.

Nie jest ważne to co jest, ale to co ludzie myślą, że jest

Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy w naszych materiałach, dla koniunktury konsumenckiej nie ma większego znaczenia tzw. realna rzeczywistość, ale to co ludzie myślą o sytuacji, czyli w dużej mierze rzeczywistość medialna. Rezultatem starannego doboru informacji w większości mediów jest coś co nie mieści się w standardach kształtowania opinii w innych krajach Unii.

Otóż znaczna część polskiego społeczeństwa pomimo wyjątkowo dobrze rozwijającej się gospodarki jest przekonana, że jest ona … w kryzysie. Tak
według badania Kantar Public z 10-15 maja myśli aż 31 procent respondentów wobec 55 procent, które jest zdania, że gospodarka się rozwija (reszta nie ma wyraźnych poglądów). Podobna proporcja respondentów spodziewa się pogorszenia materialnych warunków życia w okresie kolejnych trzech lat (19 do 36 procent).

Ubocznym, choć bardzo istotnym wnioskiem z takich ankiet jest to, że ich wyniki stają się coraz mniej wiarygodne. Jeszcze mniej wiarygodne są ankiety przeprowadzane w obszarze turystyki, które często dostarczają zupełnie fantastycznych informacji. Jest to bardzo ważne dla touroperatorów, gdyż opieranie na nich swoich zamierzeń biznesowych staje się postępowaniem szkodliwym biznesowo, a nawet bardzo ryzykownym.

Zamiast liczyć na większy popyt lepiej jest pilnować dyscypliny podaży

W takich warunkach utrzymywania się wzmożonej walki politycznej i wykoślawionego przepływu informacji
o ile sytuacja nie ulegnie zmianie nie należy się raczej spodziewać istotniejszej poprawy popytu na wycieczki. Myląca może być również rekordowa w ostatnim czasie dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej.

W okresie niepewności odnośnie dalszej sytuacji politycznej i gospodarczej, ale jednocześnie dużego wzrostu dochodów gospodarstw domowych, konsumenci chętniej wydają pieniądze na dobra materialne niż na usługi niematerialne z wyższej półki, czyli np. zagraniczne wycieczki. Prawdopodobnie dlatego rekordowej ostatnio dynamice sprzedaży wielu grup towarów towarzyszy mizerny wzrost sprzedaży wycieczek, który wynosi niewiele ponad połowę średniej z ostatnich10 lat (wynosi ona blisko 10 procent).

Pewnej poprawy można jeszcze oczekiwać w miesiącach wakacyjnych po uruchomieniu wypłat z tytułu programu 500+ 2.0 oraz ewentualnie z powodu potencjalnie niekorzystnej pogody w kraju w lipcu i sierpniu, na co wskazuje wiele prognoz i opinii synoptyków. Czynniki te (a zwłaszcza ten ostatni, który jest mniej pewny) będą miały pozytywny, ale prawdopodobnie jednak dość ograniczony wpływ na koniunkturę w turystyce.

W tej sytuacji, przy ograniczonym wzroście popytu, wynik finansowy branży stał się więc wysoce uzależniony od skutecznej kontroli strony podażowej. W praktyce obecnego sezonu daje się to sprowadzić do konsekwentnego przestrzegania pragmatycznych założeń programowych poczynionych na obecny sezon i traktowania z dużą rezerwą chwilowych pozytywnych zmian w popycie oraz ewentualnych zachęt i ofert zwiększenia oferty przewozowej ze strony przewoźników lotniczych.

Tegoroczne perspektywy wyników branży coraz lepsze

Znacznie bardziej optymistyczne informacje od danych w rocznej dynamice wzrostu sprzedaży płyną obecnie z obszaru efektywności prowadzonej działalności, która w dużym stopniu wyznaczana jest przez marże realizowane na sprzedaży wycieczek.

Ogólnie rzecz biorąc końcowe marże netto realizowane przez organizatorów w okresie first minute były nieco niższe niż przed rokiem z powodu wzrostu kosztów funkcjonowania organizatorów, niekiedy wyższych cen pokoi hotelowych oraz z reguły wyższych kosztów paliwa lotniczego i zakupu walut obcych. Ta podwyższona baza kosztowa przeważnie nie była w pełni rekompensowana przez wyższe ceny imprez turystycznych.

Większość wycieczek sprzedaje się jednak w okresie krótszym niż 2 miesiące przed wylotem, a mniej więcej połowa w okresie ostatnich 5 tygodni sprzedaży, a tu sytuacja jest już wyraźnie lepsza niż w ubiegłym sezonie. Dotyczy to zwłaszcza imprez z wylotami w maju, czerwcu, a ostatnio w lipcu tego roku. Dla zilustrowania skali wzrostu cen dla wycieczek z wylotami w pierwszym tygodniu lipca 2019 przedstawiamy wykres rocznej ich zmiany z wyprzedzeniami w stosunku do terminu wylotu w zakresach 1-5 tygodni i 2-6 miesięcy.

Dla porównania przedstawiamy również odpowiedni wykres rocznej zmiany cen wycieczek w pierwszym tygodniu lipca 2018 w takim samym schemacie.  Zielone pole obrazuje skalę pozytywnej zmiany cen dla organizatorów wobec sytuacji przed rokiem.Na wykresie zmian cen dla lipca tego roku widoczny jest przyspieszający roczny wzrost cen imprez, gdyż należy brać pod uwagę, podobnie jak miało to miejsce w czerwcu, że interwały miesięczne są zastępowane przez tygodniowe. Wzrost ten powinien w nadchodzących 3 tygodniach jeszcze znacznie przybrać na sile, a roczna dodatnia zmiana średnich cen w dwóch ostatnich tygodniach przed wylotem może osiągnąć poziom zbliżony do plus 500 złotych.

W tym kontekście warto też zwrócić uwagę, że równolegle do korzystnych cen wycieczek sprzedawanych w okresie last minute następują mniejsze, ale również mające znaczenie korzystne zmiany po stronie kosztów wynikające z korzystnych cen paliwa lotniczego i kursów walut. W ostatnich czterech tygodniach ceny paliwa lotniczego stały się niższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego, a po raz drugi w tym sezonie sumaryczny wynik zmian ich cen i kursów głównych walut był korzystny dla organizatorów. Więcej szczegółów w tej kwestii zawartych jest w drugiej części materiału traktującego o cenach.  

Korzystne zmiany i to w obu tych obszarach mocno kontrastują z sytuacją sprzed roku. W analogicznym okresie ceny wycieczek spadały o średnio 58 złotych, a koszty wynikające z zmian cen paliwa i kursów walut rosły o około 130 złotych, choć trzeba pamiętać, że te ostatnie zmiany są częściowo łagodzone poprzez operacje zabezpieczające (paliwo i kursy) oraz ewentualnie umowy z przewoźnikami lotniczymi (paliwo).

Rainbow beneficjentem korzystnych zmian rynkowych

Korzystne ceny wycieczek i zmniejszające się ich koszty ewidentnie działają w kierunku poprawy marż realizowanych przez touroperatorów. Nie uszło to zapewne uwadze obserwatorów rynku , a zwłaszcza tych chyba najbardziej zainteresowanych, czyli inwestorów naszego wiodącego giełdowego touroperatora biura Rainbow. Od mniej więcej trzech tygodni ceny jego akcji pozostają w wyraźnym trendzie zwyżkowym, a sumaryczny ich wzrost osiągnął już 1/3.

Początkiem zwyżek było ogłoszenie wyników za I kwartał tego roku, które okazały się bardzo zbliżone do osiągniętych w analogicznym kwartale przed rokiem. Potraktowano to zapewne jako początek generalnego powrotu do wyników wykazywanych w okresach przed zawirowaniami sezonu 2018. W naszej ocenie jest to rozumowanie kierunkowo słuszne, a zdecydowanie lepsze ceny last minute oraz nieco niższe koszty walut i paliwa (sumaryczne) stanowią dla niego konkretne podstawy.

Jak dotąd wyraźnie lepszy dla organizatorów jest realizowany obecnie czerwiec, ale większe znaczenie ze względu na większy wolumen wycieczek będzie miał lipiec, którego ceny w ostatniej fazie przedsprzedaży poznamy w okresie najbliższych kilku tygodni. O ostatecznym rezultacie finansowym osiągniętym przez branżę zdecydują duże wolumenowo i sprzedane dopiero w około 35 procentach (licząc łącznie) sierpień i wrzesień.

Jeżeli obecnej korzystnej sytuacji w zakresie marż nie zakłócą jakieś niekontrolowane zdarzenia po stronie podaży oraz nie nastąpi ewentualne nagłe osłabienie popytu, to już niedługo będzie można stwierdzić z prawie całkowitą pewnością, że właśnie mamy historycznie rekordowy rok w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej i to zarówno pod względem wyniku finansowego, jak i liczby zrealizowanych imprez turystycznych.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 21 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2019, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje trzydzieste w tym roku turystycznym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych 6 czerwca 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 30 maja 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 7 czerwca 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia, średnia cena spadła o 13 złotych (poprzednio  spadła również o 13 złotych, a wcześniej nie zmieniła się i rosła o 2, 39 i 56 złotych). Największe zniżki odnotowano na wyspie Kos
o 250 złotych oraz na Teneryfie (przed tygodniem ceny istotnie tam wzrosły) i Majorce o 159 i 136 złotych. Największe zwyżki średnich cen wycieczek wystąpiły w Portugalii o 136 złotych oraz na Rodos i Chalkidiki o 91 i 80 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio spadły o 6 i 12 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

Drugi kolejny spadek bieżących cen wycieczek spowodował obniżenie skali ich wzrostu, tym niemniej nadal pozostaje ona wysoka i od pierwszego tygodnia lutego wyniosła 353 złote, czyli o ponad 10,6 procent. Znacznie bardziej drożeją imprezy sprzedawane w okresie tzw. last minute, których ceny od ostatniej dekady stycznia bardzo wyraźnie przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu najbardziej spadły średnie ceny wycieczek do Grecji (o 45 złotych), a nieco mniejsze spadki odnotowały średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu
o 28 i 21 złotych. Wzrosły natomiast ceny wyjazdów do Bułgarii i Turcji o 41 i 23 złote, które przed tygodniem odnotowały zniżki.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 80 złotych (w tygodniach wcześniejszych ceny były wyższe o 87, 102, 95, 93, 77,  92, 145, 85, 89 i 105 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 13 złotych.

Po raz trzeci w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym nie działają już w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Tak jak przewidywaliśmy w naszych materiałach cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) staje się w coraz większym stopniu niższa niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. Spadek osiągnął już 8,3 procent, a cena wyniosła 2,65 wobec 2,89 zł/litr przed rokiem.

O ostatecznym kształtowaniu się kosztów zdecydował kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych ponownie stał się nieco słabszy, czyli o około 0,8 procent niż przed rokiem. Łączny wpływ obu tych czynników był jednak nadal korzystny dla organizatorów wyniósł około minus 25/minus 15 złotych (poprzednio - 30/-20, -5/+5, a wcześniej plus 15/25, 35/45, 55/65, 90/100, 100/110, 95/105, 95/105, 85/95, 105/115, 120/130, 110/120 140/150 i 115/125 złotych).

W kolejnych tygodniach wpływ ten powinien pozostać w zakres wartości korzystnych dla organizatorów turystyki lub być przynajmniej w przybliżeniu neutralny.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Wśród wiodących kierunków nadal utrzymują się zwyżki średnich cen wycieczek na systematycznie zyskujących na popularności już od sezonu 2017 kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 212 i 87 złotych. W ostatnich tygodniach Turcję coraz wyraźniej wyprzedza w tym względzie Grecja, na której średnie ceny wzrosły w okresie roku o 157 złotych. W poprzednim sezonie Grecja notowała o tej porze spadek cen w ujęciu rocznym o 69 złotych, a Egipt i Turcja ich wzrosty o 44 i 152 złote.

Znacznie wzrosła skala zwyżek średnich cen wycieczek do Bułgarii, które były o 76 złotych droższe niż przed rokiem, a w adekwatnym tygodniu ubiegłego sezonu ceny na tym kierunku rosły o 11 złotych.

Liderem spadków w tym sezonie nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku były niższe  o średnio 69 złotych, a przed tygodniem i dwoma były niższe o tę samą kwotę 110 złotych. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych też notowały spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio 70 złotych. Kolejny już raz warto zaznaczyć, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze niż przed rokiem stały się dla organizatorów ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Cyprze i w Maroku
o średnio 444 i 237 złotych, a niewielki ich wzrost wystąpił w Tunezji o 13 złotych. Nieznaczny spadek cen odnotowała Portugalia o średnio 6 złotych, umiarkowany Majorka o 71 złotych, a znacznie większe Albania i Malta o 140 i 253 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i Turcji
o 256 i 239 złotych. Istotnie słabszy był wzrost cen wyjazdów do Grecji i Bułgarii o 88 i 87 złotych, a niewielki ich spadek odnotowała Tunezja o 17 złotych. Tradycyjnie w tym sezonie i w tym ujęciu zdecydowanie najbardziej obniżyły się ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie o średnio 139 złotych.

3. W porównaniach średnich cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów niższy ich poziom odnotowano tylko w biurze Sun & Fun
o prawie 90 złotych, zaś najmniejsze średnie wzrosty cen ofertowych wobec ubiegłego sezonu wystąpiły w biurach, Rainbow i Coral Travel, które były wyższe o około 20 i 75 złotych niż przed rokiem. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 90 złotych (biuro Neckermann Polska) do 260 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, pozycję lidera nadal utrzymuje biuro TUI Poland z liczbą 35 ofert (poprzednio 33, przed rokiem 22, a przed dwoma 11 ofert), które wyprzedziło biura Coral Travel z liczbą 22 ofert (poprzednio 23, przed rokiem 21, a przed dwoma 20 ofert) oraz Itaka z liczbą 21 ofert (poprzednio 20, przed rokiem 27, a przed dwoma 24 oferty). Przewagę w zakresie hoteli 3* posiadały oferty biur Rainbow i TUI Poland, w zakresie hoteli 4* oferta biura TUI Poland, a hoteli 5* oferty biur Itaka i TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel
6 ofert, na kierunkach greckich biura Rainbow 10 ofert oraz Itaka i Coral Travel po 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland 9 ofert oraz Itaka 5 ofert, a na tureckich Coral Travel 6 ofert i TUI Poland - 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland 4 oferty i Exim Tours 3 oferty, zaś w Bułgarii biura Coral Travel i Exim Tours po 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji, Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, Turcji i Tunezji, a Coral Travel w Grecji, Tunezji kontynentalnej i Bułgarii.

4. Tradycyjnie przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018  na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka (z małymi wyjątkami) oraz Grecos, a nieco później dołączyły do nich Coral Travel i Rainbow. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się na dalsze miejsca.

Trzydzieste zestawienie sezonu lato 2019 zawiera ten sam skład organizatorów i kolejność jak przed tygodniem. W tej sytuacji istotniejsza zmiana sprowadza się do zmniejszenia różnicy w odchyleniach od średnich referencyjnych na dwóch pierwszych pozycjach (z 81 do 41 złotych), co wynika z niedużego obniżenia cen przez biuro Grecos oraz podwyższenia ich w podobnej skali przez biuro Coral Travel.Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której tak jak w wielu późniejszych zestawieniach z ubiegłego sezonu dwie najwyższe pozycje zajmowały biura Grecos i Coral Travel. Podobnie jak w poprzednich tygodniach najistotniej poprawiły swoje miejsca biura Rainbow z 12 (poza obrębem zestawienia) na pozycję 8 obecnie (też poza zestawieniem), biuro Sun & Fun z pozycji 10 (poza obrębem zestawienia) na 6 obecnie oraz biuro TUI Poland - z 5 pozycji na 3 obecnieNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

W tanich liniach coraz taniej

Od stycznia 2018 roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (45 połączeń w Ryanair i 25 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Dla sezonu lato 2019 wprowadziliśmy kolejną modyfikację sposobu przedstawiania sytuacji w zakresie kształtowania się cen przelotów tanimi liniami. Wykres cen ex post (lewa strona) powstaje na dotychczasowych zasadach, ale dodatkowo w datach przyszłych jest przedstawiany przebieg cen z poprzedniego sezonu, który reprezentuje cienka linia. Wraz z upływem czasu są do niej odnoszone ceny bieżące reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich w październiku widoczny był umiarkowany wzrost cen, który najpierw przeszedł w wyraźny spadek, później w fazę niedużych wahań, a jeszcze później w silny wzrost z niewielką korektą widoczną na wykresie przed dwoma miesiącami. W okresie ostatnich 12 tygodni ceny stopniowo się obniżały, ale nadal jeszcze przewyższają poziom sprzed roku lecz różnica istotnie zmalała i stała się już stosunkowo nieduża. Jedną z przyczyn relatywnie wysokich cen jest istotne zmniejszenie skali oferowanych miejsc spowodowane redukcją liczby połączeń na kierunkach kanaryjskich z 8 do 4 tygodniowo. Silny wzrost cen na tym kierunku widoczny jest zwłaszcza w mniej odległych terminach wylotu, a w biurach podróży w tzw. sprzedaży last minute.

Na pozostałych kierunkach przedsezonowe spadki cen rejsów na kierunkach turystycznych uległy na początku grudnia wyhamowaniu. W drugiej połowie stycznia ceny przystąpiły do wyraźnych wzrostów, przekraczając znacznie średni ich poziom z ubiegłego roku, co zobrazowało pojawienie się czerwonego pola. Po kilku tygodniach niewielkich wahań średnich cen przeszły one w mocny spadek, a ostatnio przebywają w fazie wahań na dość niskim poziomie. W tym zestawieniu stały się po raz pierwszy od 10 tygodni niższe od cen zeszłorocznych, co było rezultatem bardzo istotnego spadku cen przelotów przed rokiem.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej wzrosły ceny przelotów na kierunkach hiszpańskich i greckich - o średnio 86 i 77 złotych, a w mniejszym stopniu do Bułgarii
o 45 złotych. Prawie bez zmian pozostały ceny rejsów do Portugalii (+2 złote), a spadły na kierunkach włoskich o średnio 66 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairDla kierunków kanaryjskich reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic oraz niedawno wprowadzony do rozkładu rejs na Fuerteventurę (brak możliwości porównania cen rok do roku) ceny przelotów utrzymywały się od listopada zeszłego roku do początku maja tego roku na bardzo wysokim poziomie ponad 2,5 tysiąca złotych. W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch tygodni odnotowano kolejny ich bardzo znaczący spadek, tym razem z 2203 do 1448 złotych, co znacznie przybliżyło ceny na tym kierunku do wartości ubiegłorocznych.

Na pozostałych kierunkach turystycznych średnia cena była początkowo dość stabilna oraz istotnie niższa od poziomów sprzed roku, ale od mniej więcej połowy października pojawił się bardzo wyraźny i długotrwały trend wzrostowy. Pomimo to średnia cena pozostawała z reguły poniżej jej średniej wartości z tego samego okresu przed rokiem (zielone pole). Od połowy marca ceny przelotów weszły w wyraźny trend spadkowy, przy czym ceny zmieniają się według trajektorii bardzo zbliżonej do obserwowanej przed rokiem.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej spadły ceny przelotów rok do roku do Portugalii i Włoch
o średnio 169 i 143 złotych, zaś zdecydowanie mniejszy spadek cen wystąpił w Bułgarii o średnio 21 złotych. Na kierunkach hiszpańskich ceny rejsów były wyższe niż przed rokiem o 63 złote, a na kierunkach greckich (Korfu i Ateny) znacznie wyższe o 295 złotych.  `

W ogólnym oglądzie cen przelotów w LCC wciąż jest jeszcze widoczne jest zjawisko utrzymujących się dużych, choć ostatnio malejących rocznych wzrostów cen na kierunkach kanaryjskich. Ważną przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być redukcje liczby rejsów na kierunkach kanaryjskich z 10 w sezonie letnim 2018 do 6 (plus niedawno dodana Fuerteventura) w sezonie obecnym.

W kierunku zwyżek cen w istotny sposób działają też organizatorzy rezerwujący bloki miejsc na niektórych kierunkach (ograniczają w ten sposób podaż miejsc w wolnej sprzedaży), a także rozwijający się trend pakietowania dynamicznego przez biura agencyjne.

Na krótką metę są to też skuteczne sposoby (zwłaszcza ten pierwszy) zdobywania przez biura przewagi konkurencyjnej na kierunkach turystycznych, gdyż ceny wyjazdów samodzielnych organizowanych w oparciu o wysokie ceny związane z niedostateczną liczbą miejsc w LCC stają się w takiej sytuacji mniej atrakcyjne.

W kierunku obniżania cen przelotów na kierunkach turystycznych działa natomiast dodawanie rejsów w ramach tych samych połączeń (np. do dwóch dodawanie trzeciego), który powiększa oferowanie zwłaszcza dla turystów, gdyż liczba podróżujących biznesowo lub odwiedzających rodziny pozostaje z reguły na poziomie zbliżonym do wcześniejszego.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego